Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Извънредни изпити 2017/2018

Последна актуализация: 26.09.2018 г.

04.12.2018  На 04.12.2018 г. (вторник) от 8:00 в 435 с.з. ще се проведе извънреден изпит по дисциплината Математически анализ за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов
03.10.2018

На 03.10.2018 г. (сряда) от 12.30 ч.  в 346 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при доц. д-р Е. Сомова.

21.09.2018 На 21.09.2018 г. (петък) от 13:00 ч. в 534 с.з. ще се проведе изпит от ликвидационната сесия за студенти в редовна форма на обучение  по избираеми дисциплини при доц. д-р Иван Шотлеков и хон. ас. Владимир Вълев.
21.09.2018 На 21.09.2018 г. (петък) от 11:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни изпити по: 
Информационни технологии в математиката, Иконометрия и Електронна търговия за специалност БИТ, редовно и задочно обучение при доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Мария Василева, гл. ас. д-р Кремена Стефанова и гл. ас. д-р Елена Тодорова.
25.09.2018 На 25.09.2018 г. (вторник) от 13 ч.  в 437 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при доц. д-р Н. Касъклиев.
21.09.2018 На 21.09.2018 г. (петък) от 10:00 ч. в 433 к.з. ще се проведе извънреден изпит по ССИС за БИТ, II курс, редовно и задочно обучение при проф. д-р Асен Рахнев и гл. ас. д-р Елена Тодорова.
21.09.2018 На 21.09.2018 г. (петък) от 10:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни изпити по: "Увод в информационните технологии" за СТД и БИТ, I курс и по "Информационните технологии" за Информатика, МИИТ, ИТМОМ и БМ, I курс, редовно и задочно обучение при доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Мария Василева.
27.09.2018 На 27.09.2018 г. от 9:00 ч. в 231.с.з. ще се проведат извънредни изпити за студентите от спец. Информатика (редовно и задочно) по дисциплината "Геометрия", от спец. Информатика (задочно) по дисциплината ЛААГ и от спец. МИИТ и ИТМОМ по дисциплината "Аналитична геометрия" всички с лектор проф. дмн Манчо Манев.
28.09.2018 На 28.09.2018 г. (петък) от 14:00 ч. в 146 к. з. ще се проведе извънреден изпит за всички специалности и дисциплини при проф. д-р Антон Илиев и доц. д-р Светослав Енков.
14.09.2018 На 14.09.2018 г. (петък) от 10:00 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с лектор проф. д-р Иван Ганчев, асистиран от гл. ас. д-р Атанас Иванов.
17.09.2018 На 17.09.2018 г. (понеделник) от 9:00 ч. в 246 к.з. ще се проведе изпит по избираема дисциплина "Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи" при проф. дмн Сн. Христова и доц. д-р Ст. Хаджиколева.
22.06.2018 На 22.06.2018 г. (петък) от 10:00 ч. в 532 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Застрахователна математика при проф. д-р Николай Кюркчиев.
21.06.2018 На 21.06.2018 (четвъртък) от 09.00 в 431, 535, 536 ще се проведе извънреден изпит по Английски език… (всички дисциплини, включително Практикум) при доц. Иван Шотлеков, гл. ас. д-р В. Иванова, ас. Кирина Бойкова, ас. д-р Деница Шаркова и хон.  ас. А. Паланова.
29.06.2018 На 29.06.2018 г. (петък) от 13:00 ч. в 231 с. з. ще се проведе поправителен изпит по избираемата дисциплина "Киберпрестъпления", с лектори доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев.
31.05.2018 На 31.05.2018 (четвъртък) от 12.30 в 341 ще се проведе извънреден изпит по Бизнес английски език с информационни технологии  и по Английски език ниво А2 (Практикум) при доц. Иван Шотлеков.
17.05.2018 На 17.05.2018 г. (четвъртък) от 10.00 ч.  в 346 к. з. ще се проведе извънреден изпит по: АВИТО и ИТ при доц. Е. Ангелова; ССИС при проф. А. Рахнев и гл. ас. Е. Тодорова.
03.05.2018 На 3.05.2018 г. (четвъртък) от 9.15 ч.  в 346 к. з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при доц. д-р Ст. Хаджиколева.
02.05.2018 На 02.05.2018 г. (сряда) от 11:00 ч. до 11:45 ч. в каб. 232  ще се проведе извънредно изпитване по Обработка на цифрови изображения за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, редовно обучение, за студентите, които ще заминават на бригада, при хон.ас. Веселина Нанева. 
19.04.2018 Извънреден изпит по английски език за студенти от всички курсове на всички специалности на 19.04.2018 от 12.30 в 341.
08.05.2018  На 8 май (вторник), от 13 часа в 146 комп. зала, ще се проведе извънреден изпит по Оптимизационни модели в икономиката (БИТ) за студенти от спец. БИТ и Компотърни числени методи (КЧМ) за студенти от спец. Информатика при доц. Дойчин Бояджиев.
28.04.2018 На 18.04.2018 г. (сряда) от 9.15 ч.  в 534 ще се проведе извънреден изпит  по "Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи" при проф. дмн. Сн. Христова и доц. д-р Ст. Хаджиколева.
27.04.2018 На 27.04.2018 г. (петък) от 10:00 ч. в 346 к. з. ще се проведе извънреден изпит за всички специалности и дисциплини при проф. д-р Антон Илиев и доц. д-р Светослав Енков.
30.03.2018 На 30.03.2018 г. (петък) от 10:30 ч. в 531 к.з. ще се проведе поправителен изпит по избираемата дисциплина „Приложения за бази данни с Entity Framework“ с лектори проф. д-р Христо Крушков и хон. ас. Любен Киков
29.03.2018 На 29.03.2018 г. (четвъртък) от 9.00 ч. във 2. аула ще се проведе извънреден изпит по ЛААГ за студентите от спец. "Информатика" I курс при гл. ас. д-р Ива Докузова.
27.02.2018 На 27.02.2018 г. (вторник) от 13:30 часа в 146 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с лектор доц. д-р Христина Кулина.
27.02.2018 На 27.02.2018 г. (вторник) от 13:30 часа в 146 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с лектор проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева
24.02.2018 На 24.02.2018 г. (събота) от 10:00 часа в 424 ауд. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с лектор доц. д-р Теменужка Пенева.
13.02.2018 На 13.02.2018 (вторник) от 17.00ч.  в 442 ще се проведе извънреден изпит  по Уеб програмиране за сп. "Софтуерно инженерство" 1ви курс при гл. ас. д-р Христо Христов.
10.02.2018 На 10.02.2018 г. (събота) от 9:00 часа в 422 ауд. ще се проведe  извънреден изпит по ТВПС, спец.Информатика, 3 к. с лектор проф. дмн Снежана Христова.
27.01.2018

На 27.01.2018 г. (събота) от 10:00 часа в 422 ауд. ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини с лектор доц. д-р Теменужка Пенева.

Забележка: Поради заболяване, извънредният изпит по всички дисциплини при доц. Теменужка Пенева, обявен за 27.01.2018 г. (събота), се отлага. Нова дата за изпит ще бъде обявена при първа възможност. 

29.01.2018 На 29.01.2018 г. (понеделник) от 13:30 в 441 с.з. ще се проведе извънреден изпит по всички учебни дисциплини с лектор доц. д-р Марта Теофилова.
12.01.2018
На 12.1.2018 г. (петък) от 9:00 ч. в каб. 343 ще се проведе извънреден изпит по Алгебра при гл. ас. д-р Йордан Епитропов
05.01.2018 На 5.1.2018 г. (петък) от 9:00 ч. в каб. 343 ще се проведе извънреден изпит по Линейна алгебра при доц. д-р Кирил Коликов.
21.12.2017 На 21.12.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в каб. 341 ще се проведе извънреден изпит по Английски език ниво А2 (Практикум) при доц. д-р Иван Шотлеков.
15.12.2017 На 15.12.2017 г. от 11:00 ч. в 535 к.з. ще се проведе поправителен изпит по избираемата дисциплината „Програмиране на SAS“  при доц. д-р Веска Нончева.
14.10.2017 На 14.10.2017 г. от 09:00 ч. в 433 к.з. ще се проведе извънреден изпит за студентите от спец. Софтуерно инженерство, I-ви курс, бакалавър, задочно обучение по дисциплината „Увод в програмирането 1“  при гл. ас. д-р Христо Христов
10.10.2017 На 10.10.2017 г. (вторник) от 10:00 ч. в 233 с. з. ще се проведе извънреден изпит по Линейна алгебра и Алгебра за всички специалности при доц. Кирил Коликов.
03.10.2017 На 3.10.2017 г. (вторник) от 9:30 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при доц. Ст. Хаджиколева.
29.09.2017 На 29.09.2017 г. (петък) от 12:45 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при доц. Евгения Ангелова и проф. Асен Рахнев.
29.09.2017 На 29.09.2017 г. (петък) от 14:00 ч. в 536 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при проф. д-р Антон Илиев и гл. ас. д-р Светослав Енков.
25.09.2017 На 25.09.2017 г. от 09:00 ч. в 536 к.з. ще се проведе извънреден изпит за студентите от спец. Софтуерни технологии 1 год. и Софтуерни технологии 2 год. (2 курс) по дисциплините "Практикум", "Практически проект 1" и "Практически проект 2" при гл. ас. д-р Владимир Вълканов.
26.09.2017 Извънреден изпит по Софтуерни технологии за студенти от всички курсове на всички специалности на 26.09.2017 от 9.30 в 536, с лектор доц. д-р Ася Стоянова.
18.09.2017 Извънреден изпит по английски език за студенти от 4 курс на всички специалности на 18.09.2017 от 10.00 в 341.
29.09.2017 На 29.09.2017 г. от 10:30 ч. в 422.ауд. ще се проведе извънреден изпит за студентите от спец. Информатика (редовно и задочно) по дисциплините "Геометрия" и ЛААГ.
23.09.2017 На 23.09.2017 г. (събота) от 13:30 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънреден изпит за трите избираеми дисциплини: "Управление на софтуерни проекти и процеси", "Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript" и  "Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL", с лектор проф. Минчо Сандалски.
Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ