Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 20.02.2018 г.

На 22.02.2018 г. от 09:15 до 11:30 в 433 к. з. ще се проведе извънредна лекция по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 21.02.2018 г.).
На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 1 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 01.01.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курсредовно обучение,  2 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 01.01.2018 г.). 

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курсредовно обучение,  3 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 01.01.2018 г.).  
 
На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Информационни технологии в интернет" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение,  1 група при хон.ас. Иван Желев (вместо на 17.01.2018 г.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Информационни технологии в интернет" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение,  2 група при хон.ас. Иван Желев (вместо на 17.01.2018 г.). 

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Информационни технологии в интернет" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение,  3 група при хон.ас. Иван Желев (вместо на 17.01.2018 г.). 

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 1 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 05.03.2018 г.). 

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курсредовно обучение,   2 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 05.03.2018 г.). 

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курсредовно обучение,  3 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 05.03.2018 г.). 

На 26.02.2018 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят лекциите по Създаване на  ГПИ (C#), за специалност СТД, I курс редовно при доц. д-р Тодорка Терзиева. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 26.02.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 232 с.з. ще се отработят лекциите по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 27.02.2018 г. (вторник) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 232 с.з. ще се отработят упражненията по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Информационни технологии в интернет" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 26.02.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Информационни технологии в интернет" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Бизнес информационни системи" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 26.02.2018 г.).
На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Бизнес информационни системи" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 05.03.2018 г.). 

На 08.02.2018 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 531 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 3б подгрупа при ас. Стефан Ставрев.

На 25.02.2018 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 423 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности СТД и БИТ, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо отменената лекция от 3. седмица.

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 2 аула. ще се отучат лекциите по Програмиране , за специалност „Информатика“, I курс при доц. Николай Касъклиев (вместо на 05.03.2018 г.)

На 1.03.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 3а подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 5.03.2018 г.)


На 1.03.2018 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 3б подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 07.03.2018 г. (сряда) от 14:00 ч. до 15:30 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по английски език, за специалноста Софтуерно инженерство, 1 курс, група А (вместо 05.03.2018 г).

На 07.03.2018 г. (сряда) от 15:30 ч. до 17:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по английски език, за специалноста Софтуерно инженерство, 1 курс, група Б (вместо 05.03.2018 г).

На 21.02.2018 от 14:00 до 17:30 в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражненията по Компютърна графика за специалност 3-ти курс Информатика при гл.ас д-р А. Пенев.

На 15.02.2018 г. от 09:15 до 11:45 в 433 к. з. ще се проведе извънредна лекция по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 14.02.2018 г.).

На 02.03.2018 г. (петък) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 2б подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 05.03.2018)

На 02.03.2018 г. (петък) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 2а подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 05.03.2018)

На 28.02.2018 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 534 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 3б подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 05.03.2018)

На 13.02.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в ауд. 422 ще се проведе лекция по „Администриране на динамични уеб системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ II курс при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо от 11:45 ч. до 13:30 ч.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 16:00 ч. до 17:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 2б група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 2а група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 09:45 ч. до 11:15 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 3б група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 08:15 ч. до 09:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 1б група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 27.02.2018 г. (вторник) от 17:45 ч. до 19:15 ч. в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 3а група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 27.02.2018 г. (вторник) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 1а група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 432 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 1.03.2018 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 432 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии, за специалност „Информатика“, I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 12.02.2018 г., 19.02.2018 г. и 26.02.2018 г. от 12:30 до 13:30 в 532 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Финансов мениджмънт в училище за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.01.2018 г. и 05.03.2018 г.).

Занятията по Бизнес английски език след 26.01.2018 ще започват в 11:00 часа в 346 к. з. за специалност БИТ 4-ти курс група B при ас. Станкова.

На 20.02.2018 г. (вторник) и на 27.02.2018 г. (вторник) от 08:15  ч. до 10:45 ч. във 2 аула ще се отработят лекциите по Софтуерни системи по математика за специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, редовно, при доц. д-р. Христина Кулина (вместо на 13.02.2018 г).

На 07.03.2018 г. (сряда) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 531 к.з. ще се отработят лекциите по Статистически софтуер, за специалност „Бизнес математика“ III курс, редовно при доц. д-р. Веска Нончева (вместо на 05.03.2018).

На 12.02.2018 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 431 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „СТД“ I курс, група D редовно при ас. Кирина Бойкова (вместо на 25.01.2018).

На 05.02.2018 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 431 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „СТД“ I курс, група C редовно при ас. Кирина Бойкова (вместо на 25.01.2018). 

На 05.02.2018 г. (понеделник) от 17:45 ч. до 18:30 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“ I курс, група C редовно при преподавател Деница Шаркова

На 05.02.2018 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 09:00 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“ I курс, група D редовно при преподавател Деница Шаркова

На 14.02.2018 г. (сряда) от 08:15 ч. до 11:00 ч. в 346 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „БИТ“ IV курс, група A редовно при преподавател Деница Шаркова

На 30.01.2018 г. от 09:15 до 11:45 в 535 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Дискретни структури за специалност Софтуерно инженерство, 1-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 30.01.2018 г. от 15.15ч. до 17.45ч.).

На 01.02.2018 г. от 09:15 до 11:45 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 24.01.2018 г.).

На 29.01.2018 г. (понеделник) от 17:45 ч. до 18:30 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“ I курс, редовно при преподавател Деница Шаркова

На 29.01.2018 г. (понеделник) от 8:30 ч. до 9:15 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“ I курс, редовно при преподавател Деница Шаркова

На 26.02.2018 г. (петък) от 12:45 ч. до 17:00 ч. в 531 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „ИТМОМ“ и „БМ“ I курс, редовно при хон. ас. Соня Ангелова

На 09.02.2018 г. (петък) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 2-ра Б група докт-т Мария Жекова.

На 09.02.2018 г. (петък) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 3-та А група докт-т Мария Жекова.

На 09.02.2018 г. (петък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 3-та Б група докт-т Мария Жекова.

На 02.02.2018 г. (петък) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 1-ва А група докт-т Мария Жекова.

На 02.02.2018 г. (петък) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 1-ва Б група докт-т Мария Жекова.

На 02.02.2018 г. (петък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 2-ра А група докт-т Мария Жекова.

На 02.02.2018 г. (петък) от 09:15 ч. до 12:30 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по избираемата дисциплина Създаване на справки и шаблони с JasperSoft,  докторант Милен Близнаков (вместо 26.01.2018). 

На 19.01.2018 г. (петък) от 12:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят занятия по избираема дисциплина Графичен дизайн с Photoshop док-т Мария Жекова. (вместо на 26.01.2018)

На 22.02.2018 г. (понеделник) от 17:45 ч. до 18:30 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“, I курс, C  група при преподавател Деница Шаркова

На 22.02.2018 г. (понеделник) от 08:30 ч. до 09:15 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“, I курс, D  група при преподавател Деница Шаркова

На 24.01.2018 г. (сряда) лекциите по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс при гл. ас. д-р Тодорка Глушкова ще започнат от 12:00, вместо от 11:00, а на 31.01.2018 г. ще започнат в 10:00 (вместо в 11:00).

На 11.02.2018 г. (неделя) и на 24.02.2019 г. (събота) в к.з. 531 ще се проведат занятията по Информационни системи и бази от данни при гл. ас. Тодорка Глушкова за квалификация "Учител по информатика и информационни технологии", вместо 27.01.2018 г. и 28.01.2018 г.

 На 26.01.2018 г. (петък) от 10:15 ч. до 12:30 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 2б подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 01.01.2018)

На 26.01.2018 г. (петък) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 2а подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 01.01.2018)

На 24.01.2018 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 534 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 3б подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 01.01.2018)

На 12.01.2018 г. (петък) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в 431 к.з. ще се отработят упражненията по Програмиране (C++), за специалност „Информатика, I курс, 3б подгрупа при ас. Кирил Иванов. (вместо 01.01.2018)

На 04.02.2018 г. (неделя) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 3б подгрупа при Стефан Ставрев

На 04.02.2018 г. (неделя) от 12:00 ч. до 14:30 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 2б  подгрупа при Стефан Ставрев

На 09.02.2018 г. (петък) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 1 група при Стефан Ставрев.

На 11.02.2018 г. (неделя) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 3б подгрупа при Стефан Ставрев.

На 11.02.2018 г. (неделя) от 12:00 ч. до 14:30 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 2б  подгрупа при Стефан Ставрев

На 16.02.2018 г. (петък) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 1 група при Стефан Ставрев

На 17.01.2018 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 3а подгрупа 2а и 3а при хон. ас. Тодор Иванов. (вместо на 2.01.2018 г.)

На 11.01.2018 г. (четвъртък) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 434 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 3а подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 1.01.2018 г.)

На 11.01.2018 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 434 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 3б подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 1.01.2018 г.)

На 18.01.2017 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 432 к.з. ще се проведат упражненията по Информационни технологии, за специалност „Информатика“, I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 1.01.2018 г.)

На 11.01.2018 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 432 к.з. ще се проведат упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 1.01.2018 г.)

На 09.01.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в ауд. 422 ще се проведе лекция по „Администриране на динамични уеб системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн II курс при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо от 11:45 ч. до 13:30 ч.).

На 16.01.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в ауд. 422 ще се проведе лекция по „Администриране на динамични уеб системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ II курс при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо от 11:45 ч. до 13:30 ч.).

На 30.11.2017 г. (Четвъртък) от 14.30 ч. до 17.00ч. в 532к.з. ще се проведат извънредни занятия  по Алгоритми и структури от данни за спец. "Информатика" III курс 2. група, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.

На 29.11.2017 г. (сряда) от 08:15 ч. до 11:00 ч. в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Компютърна лингвистика, за специалност Информатика IV курс за  1a и 2а групи  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 23.11.2017 г.). 

На 29.11.2017 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 424 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност "Информатика", 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо планираната по график лекцияна 27.11.2017 г. Промяната се налага поради заболяване на преподавателя.

На 29.11.2017 г. (Сряда) от 15.15 ч. до 17.45ч. в 446 к.з.  ще се проведат извънредни занятия  по Алгоритми и структури от данни за спец. "Информатика" III курс 2. група, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. 

На 22.11.2017 г. (Сряда) от 11.45 ч. до 14.15ч. в 547 к.з. занятията по Алгоритми и структури от данни за спец. "Информатика" III курс 2. група, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев няма да бъдат проведени. Отработването ще се осъществи в удобно за студентите време.
На 02.12.2017 г. от 14:30 до 17:00 в 433 к. з. ще се проведе извънреднo занятиe по Финансова математика за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 22.11.2017 г.).

На 24.10.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 01.12.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 09.15 ч. до 11.45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Алгоритми и структури от данни за спец. "Информатика" III курс 2. група, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев

На 03.12.2017 г. (неделя) от 10:00 ч. до 13:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина: Въведение в математика на парите, редовно обучение,  при доц. д-р Боян Златанов (вместо на 01.12.2017 г.).

На 29.11.2017 г. (сряда) от 09:15 ч. до 12:00 ч.  в 536 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина: Въведение в математика на парите, редовно обучение, при доц. д-р Боян Златанов (вместо на 24.11.2017 г.).

На 28.11.2017 г. (вторник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по ВКН за специалност Информатика, 1-ви курс, 2б подгрупа, редовно обучение, в 533 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 24.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по ВКН за специалност Информатика, 1-ви курс, 1б подгрупа, редовно обучение, в 533 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 24.11.2017 г.).

На 28.11.2017 г. (вторник) от 14:30 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни занятията по избираема дисциплина Програмиране с Delphi при гл. ас. д-р Мариана Крушкова (вместо на 24.11.2017 г.).
На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 9:15 до 10:45ч. в 446 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова (вместо на 22.11.2017г.).

 На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 10:45 до 12:30ч. в 446 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова (вместо на 22.11.2017г.).

 На 29.11.2017 г. (сряда) от 11:45 до 13:15ч. в 446 к.з. ще се проведе  упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1а и 1б групи, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова.
По време на  упражнението ще се проведе Контролна работа № 2 за триместъра.

На 21.11.2017 г. (вторник) от 16:50 ч. до 19:05 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Алгоритми и структури от данни за специалност ИТМОМ, 2-ри курс, в 431 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 14:15 ч. до 16:50 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Алгоритми и структури от данни за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, в 431 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 19.11.2017 г. (неделя) от 10:00 ч. до 15:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Събитийно програмиране за специалност СТД, 2-ри курс, 1'б' група в зала 532 при хон. ас. Кристиян Големинов (вместо на 01.11.2017 г. и 08.11.2017 г.).

На 01.12.2017 г. от 14:30 до 17:45 в 343 каб. ще се проведат извънредни упражнения по Алгебра за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов (вместо на 22.11.2017 г.).

На 17.11.2017 г. от 14:30 до 17:45 в 233 с. з. ще се проведат извънредни упражнения по Алгебра 2 за специалност Математика, 3-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 1'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 22.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 2'б' група в зала 446 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 22.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност СТД, 1-ви курс, 3 'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 23.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност СТД, 1-ви курс, 2 'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Английски език, за специалност СТД, 1 курс, Б група, при Деница Шаркова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Английски език, за специалност СТД, 1 курс, А група, при Деница Шаркова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 25.11.2017 г. (събота) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат упражнения по Програмиране, за специалност Софтуерно инженерство I курс за  3А група и от 11:45 до 14:15 за 2Б група, при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 22.11.2017 г.). По време на извънредните упражнения ще се проведе Контролна работа № 2 за триместъра.

На 21.11.2017 г. (вторник) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат упражнения по Алгоритми и структури от данни, за специалност Информатика, 3 курс, 1 група, при док-т Мария Малинова. (вместо на 01.11.2017 г.)

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат упражнения по Разпределени приложения, за специалност Информатика 3 курс, при док-т Павел Кюркчиев. (вместо на 23.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:00 ч. до 16:30 ч. ще се проведат извънредни лекции по Уеб програмиране за специалност Информатика, 2ри курс, в 146 с. з., с лектор доц. д-р Елена Сомова (вместо на 01.11.2017 и 22.11.2017).  

На 15.11.2017 г. (сряда) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по АСД за специалности МИ и ИТМОМ, 2ри курс, в 424 ауд., с лектор доц. д-рЕлена Сомова (вместо на 01.11.2017).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:00 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по Дискретна математика, за специалност Математика I курс и БМ I курс, при доц. д-р Христо Кискинов. (вместо на 22.11.2017 г.).
На 20.11.2017 г. (понеделник) от 14:15 часа в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Диференциални уравнения за специалност ИТМОМ, 2-ри курс, с лектор доц. д-р Теменужка Пенева (вместо 22.11.2017 г.).
На 21.11.2017 г. (вторник) от 12:45 часа в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Диференциални уравнения за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, с лектор доц. д-р Теменужка Пенева (вместо 23.11.2017 г.). 

На 10.11.2017 г. (петък) от 16:00 ч. до 18:15 ч. ще се проведат извънредни лекции по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2ри курс, в аудитория 423, с лектор проф. д.м.н. Снежана Гочева (вместо на 23.11.2017 г. (четвъртък)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 1 'б' група в зала 446 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 2 'б' група в зала 446 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 3 'б' група в зала 431 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 02.11.2017 г. (четвъртък)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2 'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 02.11.2017 г. (четвъртък)).

На 10.11.2017 г. (петък) от 13:00 ч. до 15:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1 'а' и 2 'а' група в зала 346 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 22.11.2017 г. (сряда)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2 'а' и 3 'а' група в зала 546 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 23.11.2017 г. (четвъртък)).

На 08.11.2017 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 30.11.2017 г.).

 На 08.11.2017 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 30.11.2017 г.).

На 8.11.2017 и 15.11.2017  занятията по Уеб програмиране 1 със Софтуерно инженерство I-ви курс , при гл. ас. д-р Христо Христов ще започнат от 8.30 часа (1 час по-рано) заради проусната лекция на 1-ви ноември 

На 08.11.2017 г. от 11:45 до 16:00 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Математически основи на макроикономиката за специалност Бизнес математика, 3-ти курс, редовно обучение при гл.ас. д-р Асен Христов. (вместо 23.11.2017)

На 10.11.2017, 17.11.2017 и 1.12.2017 занятията по ИД "Бизнес статистика със SPSS", при гл. ас. д-р Атанас Иванов ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 27.10.2017 г. (петък).

На 16.11.2017 г. от 14:30 до 16:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 22.11.2017)

На 16.11.2017 г. от 16:15 до 17:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3Б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 22.11.2017)

На 04.11.2017 г. (събота) от 08:15 ч. до 13:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат упражнения по Програмиране, за специалност Софтуерно инженерство I курс , при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 01.11.2017 г.)

На 06.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1 'а' група в зала 446 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 06.11.2017 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 2 'а' група в зала 446 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 06.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:00 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по Дискретна математика, за специалност Математика I курс и БМ I курс, при доц. д-р Христо Кискинов. (вместо на 01.11.2017 г.)

Упражненията по ОМИ за студенти БИТ 4, редовно от 1 ноември ще се отработват на 8 ноември от 15.15 часа в същите зали, където се провеждат редовните упражнения. Доц. Д. Бояджиев

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 23.11.2017 г.)

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 23.11.2017 г.)

На 02.11.2017 г., 09.11.2017 г. и на 16.11.2017 г. лекциите по ПМ2 за СТД IV курс, редовно обучение, ще започват с начален час 08:15 часа в 423 ауд. при доц. Хр. Кулина.

На 03.11.2017 г. (петък) от 13:00 до 16:30 в к. з. 536 ще се проведат извънредни упражнения по Увод в програмирането 1, със специалност Софтуерно инженерство, I курс, гр. 3а и 3б, редовно обучение при хон. ас. Мадлен Стойчева (вместо на 01.11.2017).

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 14:30 до 18:00 в 441 с.з. ще се проведат извънредни лекции по Математически анализ 2 за специалност. Бизнес математика, II курс, редовно обучение при проф. д.м.н. Петко Пройнов (вместо на 23.11.2017).

На 02.11.2017 г. от 14:30 до 17:45 в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Алгебра за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов.

На 02.11.2017 г. от 14:30 до 16:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 01.11.2017)

На 09.11.2017 г. от 17:00 до 18:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3Б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 01.11.2017)

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 9.15 ч. до 12.30 ч. в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ЛААГ за спец. "Информатика" I курс 3. група, редовно обучение при гл. ас. д-р Ива Докузова (вместо на 01.11.2017 г.). 
На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 9.15 ч. до 12.30 ч. в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ЛААГ за спец. "Информатика" I курс 3. група, редовно обучение при гл. ас. д-р Ива Докузова (вместо на 22.11.2017 г.).
На 8.10.2017 г. от 14:30до 18:45 в 547 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, III курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017).

На 08.11.2017 г. и 15.11.2017 от 8:15 до 9:45 в 534 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, III курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 01.11.2017 и 22.11.2017 г.).

На 15.11.2017 г. от 14:30 до 18:45 в 547 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Маркетингови изследвания за специалност БИТ, II курс, 3а и 3б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 3, 10, 17 и 24 ноември занятията по ИД "Търговско право в информационното общество", с лектори доц. д-р Иван Шотлеков и хон.ас. Владимир Вълев ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 11.2017  27.10.2017 г. (петък).

На 27.10.2017 г. (петък) няма да се проведат занятия по ИД "Търговско право в информационното общество", с лектори доц. д-р Иван Шотлеков и хон.ас. Владимир Вълев, поради служебен ангажимент.

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 14:15 до 16:45 в 422 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Хоспитиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на 23.11.2017 г.).

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 16:45 до 19:15 в 422 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Хоспитиране за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на  23.11.2017 г.).

На 26.10.2017 г. от 14:30 до 17:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 1А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 02.11.2017 г. от 16:15 до 18:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 2А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 09.11.2017 г. от 14:30 до 17:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 3А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 30.10.2017 г. от 08:15 до 11:45 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, група B, редовно обучение при Деница Шаркова.

На 23.10.2017 г. от 08:15 до 11:45 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, група А, редовно обучение при Деница Шаркова.

На 04.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 25.10.2017 г.).

На 11.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 01.11.2017 г.).

На 02.12.2017 г. от 09:00 до 14:15 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес математика, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев  (вместо на 31.10.2017 г.).

На 26.10.2017 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:00 в 424 ауд. и на 30.11.2017 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:00 в 446 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Увод в информационните технологии за специалност БИТ, I курс, редовно обучение при доц. д-р Евгения Ангелова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 27.10.2017 г. (петък) от 08:15 до 13:15 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Събитийно програмиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017 г.).

На 30.10.2017 г. (понеделник) и 06.11.2017 г. (понеделник) от 15:15 до 17:45 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Информационни технологии в образованието за специалност Математика и информатика, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017 г.).

На 03.11.2017 г. (петък) от 09:15 до 11:45 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 23.11.2017 г.).

На 30.10.2017 г. (понеделник)  от  14:30 до 18:45 в 424 ауд. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  Информатика,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 20.11.2017 г. (понеделник)  от  14:30 до 18:45 в 424 ауд. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  Информатика,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 24.11.2017 г. (петък)  от  09:15 до 12:30 в 231 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  БИТ,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 24.11.2017 г. (петък)  от  12:45 до 16:00 в 434 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  БИТ,  1 курс , С група при преп. Кирина Бойкина

На 25.10.2017 г. (сряда) и на 15.11.2017 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 1 група

На 25.10.2017 г. (сряда) и на 15.11.2017 г. (сряда) от 16:15 ч. до 117:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 2 група

На 08.11.2017 г. (сряда) и на 29.11.2017 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 3 група

На 31.10.2017 г. (вторник) и на 14.11.2017 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. във  2 аула ще се проведат извънредни упражнения по ЛААГ за специалност  БИТ, 1 курс , 1 и 3 група при ас. Иванка Градева.

На 16.11.2017 г. (четвъртък)  от  9:15 до 12:30 в 603 с. з. ще се проведат извънредни упражнения по  ЛААГ  за специалност  Информатика,  1 курс , 2 група при ас. Иванка Градева.

На 16.11.2017 г. (четвъртък)  от  12:45 до 16:00 в 603 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по  ЛААГ  за специалност  Информатика,  1 курс , 1 група при ас. Иванка Градева.

На 15.11.2017 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 23.11.2017 г.).

 На 15.11.2017 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 23.11.2017 г.).

 На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 22.11.2017 г.).

 На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 20.10.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 27.10.2017 г.).

На 19.10.2017 г. и 02.11.2017 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност "Информатика", 3. курс, редовно обучение, при доц. д-р Иван Ганчев, вместо планираните по график лекции съответно на 23.10.2017 г. и 30.10.2017 г.

На 08.11.2017 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 1б група при ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 15.11.2017 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 3б група при ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 18:00 ч. до 20:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 19.10.2017 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:45ч. в 343 каб. ще се проведат извънредни занятия по Алгебра 2 за специалност Математика, 3-ти курс при гл. ас. д-р Й. Епитропов.

На 24.10.2017 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45ч. в 2 аула ще се проведат извънредни занятия по Линейна алгебра за специалности 1к. ИТМОМ, 1к. МИИТ, 1к. ПМ, 1к. БМ при гл. ас. д-р Й. Епитропов.

На 16.10.2017 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00ч. в 146 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Издателски системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение, 3-та група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 12.10.2017 г.).

На 02.11.2017 г. (четвъртък ) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 31.10.2017 г. (вторник ) от 18:00 ч. до 20:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1б  група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 31.10.2017 г. (вторник ) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 06.10.2017 г. (петък) упражненията по Избираема дисциплина "Програмиране с Node.JS" при ас. д-р инж. Георги Пашев ще се изместят с един час по-късно: от 13:45 вместо от 12:45 в к.з. 431.

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност БИТ, 2-ри курс, 1а и 1б група в 346 к.з. при  докт. Антоанета Йорданова (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 06.10.2017 г. (петък) от 10:00 ч. до 12:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес математика, 1-ви курс в зала 433 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 05.10.2017 г. (четвъртък)).

На 06.10.2017 г. (петък) от 13:00 ч. до 15:30 ч. и от 15:45 ч. до 18:15 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност СТД, 1-ви курс в зала 536 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 05.10.2017 г. (четвъртък)). Отнася се за 2а и 3а група - студентите могат да идват в която група им е удобно заради съвпадението с групите по Английски език.

На 02.10.2017 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 536 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Увод в програмирането (C#) с 2б група,1-ви курс, специалност СТД при хон. ас. Владислав Кавазов.

На 29.09.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 06.10.2017 г.).

На 21.09.2017 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 18:15ч. (за 1а група)  ще се проведат извънредни упражнения по Компютърна лингвистика за специалност Информатика, 4-ти курс в зала 547, задочно обучение при  ас. д-р Георги Пашев (вместо на 18.09.2017 г. (понеделник)).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ