Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 20.10.2017 г.

 

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 14:15 до 16:45 в 422 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Хоспитиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на 23.11.2017 г.).

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 16:45 до 19:15 в 422 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Хоспитиране за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на  23.11.2017 г.).

На 26.10.2017 г. от 14:30 до 17:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 1А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 02.11.2017 г. от 16:15 до 18:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 2А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 09.11.2017 г. от 14:30 до 17:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 3А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 30.10.2017 г. от 08:15 до 11:45 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, група B, редовно обучение при Деница Шаркова.

На 23.10.2017 г. от 08:15 до 11:45 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, група А, редовно обучение при Деница Шаркова.

На 04.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 25.10.2017 г.).

На 11.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 01.11.2017 г.).

На 02.12.2017 г. от 09:00 до 14:15 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес математика, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев  (вместо на 31.10.2017 г.).

На 26.10.2017 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:00 в 424 ауд. и на 30.11.2017 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:00 в 446 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Увод в информационните технологии за специалност БИТ, I курс, редовно обучение при доц. д-р Евгения Ангелова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 27.10.2017 г. (петък) от 08:15 до 13:15 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Събитийно програмиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017 г.).

На 30.10.2017 г. (понеделник) и 06.11.2017 г. (понеделник) от 15:15 до 17:45 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Информационни технологии в образованието за специалност Математика и информатика, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017 г.).

На 03.11.2017 г. (петък) от 09:15 до 11:45 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 23.11.2017 г.).

На 30.10.2017 г. (понеделник)  от  14:30 до 18:45 в 424 ауд. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  Информатика,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 20.11.2017 г. (понеделник)  от  14:30 до 18:45 в 424 ауд. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  Информатика,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 24.11.2017 г. (петък)  от  09:15 до 12:30 в 231 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  БИТ,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 24.11.2017 г. (петък)  от  12:45 до 16:00 в 431 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  БИТ,  1 курс , С група при преп. Кирина Бойкина

На 25.10.2017 г. (сряда) и на 15.11.2017 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 1 група

На 25.10.2017 г. (сряда) и на 15.11.2017 г. (сряда) от 16:15 ч. до 117:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 2 група

На 08.11.2017 г. (сряда) и на 29.11.2017 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 3 група

На 31.10.2017 г. (вторник) и на 14.11.2017 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. във  2 аула ще се проведат извънредни упражнения по ЛААГ за специалност  БИТ, 1 курс , 1 и 3 група при ас. Иванка Градева.

На 16.11.2017 г. (четвъртък)  от  9:15 до 12:30 в 603 с. з. ще се проведат извънредни упражнения по  ЛААГ  за специалност  Информатика,  1 курс , 2 група при ас. Иванка Градева.

На 16.11.2017 г. (четвъртък)  от  12:45 до 16:00 в 603 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по  ЛААГ  за специалност  Информатика,  1 курс , 1 група при ас. Иванка Градева.

На 15.11.2017 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 23.11.2017 г.).

 На 15.11.2017 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 23.11.2017 г.).

 На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 22.11.2017 г.).

 На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 20.10.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 27.10.2017 г.).

На 19.10.2017 г. и 02.11.2017 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност "Информатика", 3. курс, редовно обучение, при доц. д-р Иван Ганчев, вместо планираните по график лекции съответно на 23.10.2017 г. и 30.10.2017 г.

На 08.11.2017 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 1б група при ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 15.11.2017 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 3б група при ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 18:00 ч. до 20:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 19.10.2017 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:45ч. в 343 каб. ще се проведат извънредни занятия по Алгебра 2 за специалност Математика, 3-ти курс при гл. ас. д-р Й. Епитропов.

На 24.10.2017 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45ч. в 2 аула ще се проведат извънредни занятия по Линейна алгебра за специалности 1к. ИТМОМ, 1к. МИИТ, 1к. ПМ, 1к. БМ при гл. ас. д-р Й. Епитропов.

На 16.10.2017 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00ч. в 146 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Издателски системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение, 3-та група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 12.10.2017 г.).

На 02.11.2017 г. (четвъртък ) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 31.10.2017 г. (вторник ) от 18:00 ч. до 20:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1б  група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 31.10.2017 г. (вторник ) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 06.10.2017 г. (петък) упражненията по Избираема дисциплина "Програмиране с Node.JS" при ас. д-р инж. Георги Пашев ще се изместят с един час по-късно: от 13:45 вместо от 12:45 в к.з. 431.

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност БИТ, 2-ри курс, 1а и 1б група в 346 к.з. при  докт. Антоанета Йорданова (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 06.10.2017 г. (петък) от 10:00 ч. до 12:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес математика, 1-ви курс в зала 433 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 05.10.2017 г. (четвъртък)).

На 06.10.2017 г. (петък) от 13:00 ч. до 15:30 ч. и от 15:45 ч. до 18:15 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност СТД, 1-ви курс в зала 536 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 05.10.2017 г. (четвъртък)). Отнася се за 2а и 3а група - студентите могат да идват в която група им е удобно заради съвпадението с групите по Английски език.

На 02.10.2017 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 536 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Увод в програмирането (C#) с 2б група,1-ви курс, специалност СТД при хон. ас. Владислав Кавазов.

На 29.09.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 06.10.2017 г.).

На 21.09.2017 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 18:15ч. (за 1а група)  ще се проведат извънредни упражнения по Компютърна лингвистика за специалност Информатика, 4-ти курс в зала 547, задочно обучение при  ас. д-р Георги Пашев (вместо на 18.09.2017 г. (понеделник)).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ