Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 07.06.2018 г.

На 08.06.2018 г. (петък) от 16:15 до 18:45 в 432 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП, специалност БИТ, 3б гр., редовно обучение при гл. ас. д-р Мая Стоева (вместо на 25.05.2018 г.).

На 08.06.2018 г. (петък) от 13:30 до 16:00 в 432 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП, специалност БИТ, 2б гр., редовно обучение при гл. ас. д-р Мая Стоева (вместо на 25.05.2018 г.).

На 07.06.2018г. (Четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 в 541 к.з. ще се проведат упражнения по Английски език за специалност ИТМОМ, Бизнес математика и МИИТ, 1 курс, редовно обучение, бакалаври при гл. ас. д-р Ваня Иванова вместо в 423, както е по програма.

На 06.06.2018 г. (Сряда) от 14:30 ч. в 243 к.з. ще се отработят упражнения по Операционнни системи за специалност Информатика, 1 курс, 3а и 3б групи при хон. ас. Петър Диков (вместо 05.06.2018 г). като 3а ще започне от 14:30, а 3б в 16:45.

На 06.06.2018 г. (сряда) ще се проведат упражнения по ООП за специалности Математика, Бизнес математика и Приложна математика, редовно, I курс при ас. К. Иванов в 146 к.з. от 9:15 до 11:45. (Тези занятия са вместо 05 юни 2018 г.)

На 08.06.2018 г. от 09:00 ч. до 11:30 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънредна лекция по Увод в уеб програмирането за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Терзиева (вместо на 24.05.2018 г.).

На 06.06.2018 г. (сряда) от 14:00 до 16:30ч. в 424 ауд. ще се проведат учебните занятия по Програмиране на приложения за мобилни устройства за спец. Софтуерни технологии и дизайн 3 курс, при доц. д-р Николай Касъклиев (вместо на 04.06.2018г.)

На 30.05.2018 г. (Сряда) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в каб 534 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по PHP & MySQL за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3та група, редовно обучение при хон. ас. Стоян Атанасов

На 31.05.2018 г. (четвъртък) и 07.06.2018 г. (четвъртък) ще се проведат допълнителни упражнения по „Уеб дизайн“ при гл. ас. д-р Мая Стоева. Занятията ще бъдат проведени от 14:30 ч в к.з. 146.

На 06.06.2018 г. (сряда) ще се проведат лекции и упражнения по Информационни технологии в Интернет за 1б и 2а подгрупи от специалност БИТ, редовно, II курс при гл. ас. Никола Вълчанов в 535к.з., както следва: лекция от 8:15 до 10:00 и упражнение с двете подгрупи 10:00 до 11:45 (Тези занятия са вместо 4 юни 2018 г.)

На 6.06.2018 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. в 233 с.з. ще се отработят лабораторните упражнения по дискретна математика за специалност Информатика, 2 курс, 2 група при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 05.06.2018 г- КСК).  

На 6.06.2018 г. (сряда) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 233 с.з. ще се отработят лабораторните упражнения по дискретна математика за специалност Информатика, 2 курс, 1 група при гл.ас.д-р Глушкова вместо 05.06.2018 г- КСК).
На 07.06.2018 г. (четвъртък) ще се проведат поправки на контролни по Компютърни архитектури за всички групи от специалност Информатика, редовно, II курс при ас. К. Иванов в 531 к.з. от 13:30 до 17:0. (Тези часове са допълнителни, те не заменят други упражнения.)

На 06.06.2018 г. (сряда) ще се проведат упражнения по Компютърни архитектури за 1а, 2а и 3а подгрупи от специалност Информатика, редовно, II курс при ас. К. Иванов в 547 к.з., както следва: с 2а подгрупа от 12:45 до 14:15; с 3а подгрупа от 14:30 до 16:0;  с 1а подгрупа от 16:0 до 17:45. (Тези занятия са вместо 04 юни 2018 г.)

На 04.06.2018 г. (понеделник) ще се проведат упражнения по Компютърни архитектури за  подгрупа от специалност Информатика, редовно, II курс при ас. К. Иванов в 535 к.з. от 16:15 до 17:45. (Тези занятия са вместо 05 юни 2018 г..)

На 04.06.2018 г. (понеделник) ще се проведе допълнително упражнение по „Уеб дизайн“ при гл. ас. д-р Мая Стоева. Занятията ще бъдат проведени от 08:15 до 10:30 ч в к.з. 433.

На 05.06.2018 г. (вторник) от 11:00 до 13:30 в 433 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП, специалност СТД, 2б гр., редовно обучение при докт. Хасан Гюлюстан (вместо на 07.05.2018 г.).

На 01.06.2018 г. (петък) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по  "Математически анализ" при проф. д.м.н. П. Пройнов  за I курс, сп. Софтуерно инженерство, редовно обучение (вместо 05.06.2018 г.).

На 01.06.2018 г. (петък) от 16:15 до 18:45 в 432 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП, специалност БИТ, 3б гр., редовно обучение при гл. ас. д-р Мая Стоева (вместо на 06.04.2018 г.).

На 01.06.2018 г. (петък) от 13:30 до 16:00 в 432 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП, специалност БИТ, 2б гр., редовно обучение при гл. ас. д-р Мая Стоева (вместо на 06.04.2018 г.).

На 01.06.2018 г. (петък) от 10:00ч. до 12:30ч. в 246к.з. ще се отработят занятията по избираема дисциплина “Динамични уеб приложения с JavaScript“ при хон.ас. Л. Киков.

На 28.05.2018 г. (понеделник) лекцията по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИ + ИТМОМ, редовно, ще се прове  от 11:00 ч. до 13:30 ч. в зала 603  (вместо от 9:15 ч. до 11:45 ч).

На 28.05.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 603 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИ + ИТМОМ, редовно (вместо 04.06.2018 г. - понеделник).

На 29.05.2018 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в зала 603 ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИ + ИТМОМ, редовно (вместо 05.06.2018 г. - вторник).

На 29.05.2018 г. (вторник) от 11:00 до 13:30 в 433 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП, специалност СТД, 1б гр., редовно обучение при докт. Хасан Гюлюстан (вместо на 07.05.2018 г.).

На 30.05.2018 г. (сряда) ще се проведат лекции и упражнения по Информационни технологии в Интернет за 1б и 2а подгрупи от специалност БИТ, редовно, II курс при гл. ас. Никола Вълчанов в 535к.з., както следва: лекция от 8:15 до 10:00 и упражнение с двете подгрупи 10:00 до 11:45 (Тези занятия са вместо 9 април 2018 г.)

На 16.05.2018 г. (сряда) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражнения по „Иконометрия“ за специалност БИТ, 2 курс, 2 група при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо 06.06.2018 г).

На 23.05.2018 г. (сряда) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражнения по „Иконометрия“ за специалност БИТ, 2 курс, 3 група при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо 30.05.2018 г).

На 23.05.2018 г. (сряда) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражнения по „Иконометрия“ за специалност БИТ, 2 курс, 1 група при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо 30.05.2018 г).

На 23.05.2018 г. (сряда) ще се проведат лекции и упражнения по Информационни технологии в Интернет за 1б и 2а подгрупи от специалност БИТ, редовно, II курс при гл. ас. Никола Вълчанов в 535 к.з., както следва: лекция от 8:15 до 10:00 и упражнение с двете подгрупи 10:00 до 11:45 (Тези занятия са вместо 7 май 2018 г.)

На 01.06.2018 г. (петък) от 09:15 ч. до 12:30 ч. в 435 с.з. ще се отработят упражнения по Математически анализ за специалност Информатика, 1 курс, 1 група при гл. ас. д-р Слав Чолаков (вместо 05.06.2018 г).

На 31.05.2018 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 15:15 ч. в 435 с.з. ще се отработят упражнения по Математически анализ за специалност Информатика, 1 курс, 2 група при гл. ас. д-р Слав Чолаков (вместо 04.06.2018 г).

На 23.05.2018 г. (сряда) ще се проведат упражнения по Компютърни архитектури за 1б и 2б подгрупи от специалност Информатика, редовно, II курс при ас. К. Иванов в 246 к.з., както следва: с 2б подгрупа от 14:15 до 15:45; с 1б подгрупа от 16:0 до 17:30. (Тези занятия са вместо 24 май 2018 г.)

На 21.05.2018 г. (Понеделник) от 16:00 ч. до 17:30 ч. в каб 547 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по PHP & MySQL за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3та група, редовно обучение при хон. ас. Стоян Атанасов

На 22.05.2018 г. (вторник) от 10:15 ч. до 11:00 ч. във 2. аула ще се прове извънредна лекция по  "Обработка на цифрови изображения" при доц. Ангел Голев  за 2-ри курс СТД, редовно.

На 22.05.2018 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в зала 603 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИ + ИТМОМ, редовно (вместо 21.05.2018 г. - понеделник).

На 18.05.2018 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 532 к.з. ще се отработят занятията по избираема дисциплина „Графичен дизайн с Photoshop“ при докторант Мария Жекова  (вместо 25.05.2018 г).  

На 28.05.2018 г. (понеделник) от  11:45 ч. до 15:15 ч. в 541 к.з. ще се проведат лекциите по Изчислителна математика 1 за специалност Бизнес математика, 3ти курс и Математика 3ти курс при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева  (вместо 05.06.2018 г., предварителни кандидатстудентски изпити).

На 28.05.2018 г. (понеделник) от  11:45 ч. до 15:15 ч. в 541 к.з. ще се проведат лекциите по Изчислителна математика 1 за специалност Бизнес математика, 3ти курс и Математика 3ти курс при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева  (вместо 05.06.2018 г., предварителни кандидатстудентски изпити).

Пропуснатото занятие от 25.05.2018 г. за Избираема дисциплина „Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери“ при доц. д-р Светослав Енков ще бъде отучено чрез удължено с по 90 минути време в следващите две занятия по дисциплината.

На 18.05.2018 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 431 к.з. ще се отработят занятията по избираема дисциплина „Блоково програмиране“ при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 25.05.2018 г).  

На 8.06.2018 г. (петък) от 12:45 ч. до 66:00 ч. в 431 к.з. ще се отработят занятията по избираема дисциплина „Блоково програмиране“ при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 01.06.2018 г).
На 18.05.2018 г. (петък) от 9:15 до 16:00 в 146 к.з. ще се проведат извънредни часове по избираема дисциплина "PSD концепция, дизайн и Front-end разработка", при хон. ас. Мадлен Стойчева.
На 17.05.2018 г. (четвъртък) ще се проведат упражнения по Компютърни архитектури за 1а, 2а и 3а подгрупи от специалност Информатика, редовно,  II курс при ас. К. Иванов в 531 к.з., както следва: с 1а подгрупа от 13:30 до 15:15; с 2а подгрупа от 15:15 до 17:0; с 3а подгрупа от 17:0 до 18:30. (Тези занятия са вместо 7 май 2018.)
 
На 21.05.2018 г. (понеделник) от 09:15 до 12:30 в 338 каб. ще се проведат извънредни занятия по избираемата дисциплина Теория и приложения на ортогоналните многочлени, редовно обучение при проф. дмн Христо Семерджиев (вместо на 25.05.2018 г.). 
 
На 21.05.2018 г. (понеделник) от 09:15 до 12:30 в 338 каб. ще се проведат извънредни занятия по избираемата дисциплина Въведение в уеб програмирането с Python и Django, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 25.05.2018 г.).
 
На 23.05.2018 г. (сряда) от 14:30 ч. до 16:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат упражнения по ППМУ, за специалност СТД III курс за  1a, б и 2а групи  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 07.05.2018 г.). 

На 14.05.2018 г. (понеделник) упражненията по Математически анализ за 2 група, специалност Софтуерно инженерство, 1-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова ще бъдат проведени във 2 аула (вместо в 436 с.з.).

На 17.05.2018 г. (четвъртък) упражненията по Математически анализ за 1 група и 3 група, специалност Софтуерно инженерство, 1-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова 
 ще бъдат проведени във 2 аула (вместо в 436 с.з.). 

На 15.05.2018 г. (вторник) от 11:00 до 13:30 в 433 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП, специалност СТД, 1б гр., редовно обучение при докт. Хасан Гюлюстан (вместо на 09.04.2018 г.).

На 22.05.2018 г. (вторник) от 11:00 до 13:30 в 433 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по ООП, специалност СТД, 2б гр., редовно обучение при докт. Хасан Гюлюстан (вместо на 09.04.2018 г.).
 
На 11.05.2018 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Създаване на уеб приложения с LARAVEL - за напреднали при хон-ас. Иван Желев (занятията ще бъде отработено допълнително). 

На 10.5.2018, четвъртък, ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни архитектури с Информатика, редовно, II курс, подгрупа 3(б) в к. з. 541 от 12:30 до 14:15 вместо 01.5.2018.

На 04.06.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 14:00 ч. в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината "Инвестиции и инвестиционни техники", за спец. Бизнес математика, 3. курс, с лектор гл.ас.д-р Стоян Златев, вместо 24.05.2018  г.

На 11.05.2018 г. (петък) от 11:00 до 16:00 в 533 к.з. ще се проведе извънредна лекция по Обектно-ориентирано програмиране, за специалности ПМ, М и БМ, 1-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 01.05.2018 г. и 05.06.2018 г.).

На 03.05.2018 г. (четвъртък) от 13:45 до 18:45 в 432 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Моделиране и управление на бизнес процеси, за специалност БИТ, 3-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Елена Сомова (вместо на 01.05.2018 г. и 05.06.2018 г.).

На 28.05.2018 г. (понеделник) от 13:00 до 16:30 в 146 к.з. ще се проведе извънредна лекция по Иконометрия , за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Анна Малинова (вместо на 05.06.2018 г.).

На 21.05.2018 г. (понеделник) от 13:00 до 16:30 в 146 к.з. ще се проведе извънредна лекция по Иконометрия , за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Анна  Малинова (вместо на 01.05.2018 г.).

На 21.05.2018 г. (понеделник) от 08:15 до 11:30 в 423 ауд. ще се проведе извънредно упражнение по Математически анализ за 1 група и 3 група, специалност Софтуерно инженерство, 1-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 24.05.2018 г.).

На 02.06.2018 г.  от 14:15 до 17:30 ч. в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии, 3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 07.05.2018 г.).

На 26.05.2018 г.  от 14:15 ч. до 17:30 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии, 3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 16.04.2018 г.).

На 28.05.2018 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 541 к.з. ще се проведат лекциите по Иконометрия за специалност Бизнес математика, 2ри курс при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева (вместо 24.05.2018 г.).

На 16.05.2018 г. (сряда) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 24.05.2018 г.).

На 31.05.2018 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 434 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 24.05.2018 г.).

На 02.05.2018 г. (сряда) няма да бъдат проведени упражненията по Алгоритми и структури от данни от 11:45 ч. до 14:15 ч. и от 14:30 ч. до 17:00 в 546 к.з. за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс, редовно обучение при хон. ас. Иван Желев. (Занятията ще бъдат отработени допълнително)

На 03.05.2018 г. (четвъртък) от 8:15 ч. до 10:45 ч. 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Уеб дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 01.05.2018 г.)

На 02.05.2018 г. (сряда) от 10:00 ч. до 12:30 ч. каб 434 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Уеб дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ри курс, 3Б-група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 01.05.2018 г)

На 10.05.2018 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 15:15 ч. в 435 с.з. ще се отработят упражнения по Математически анализ за специалност Информатика, 1 курс, 2 група при гл. ас. д-р Слав Чолаков (вместо 07.05.2018 г).

На 03.05.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. в 531 к.з. ще се отработят упражнения по Операционнни системи за специалност Информатика, 1 курс, 3а и 3б групи при хон. ас. Петър Диков (вместо 01.05.2018 г). като 3а ще започне от 13:30, а 3б в 15:45.

На 04.05.2018 г. (петък) от 09:15 ч. до 12:30 ч. в 435 с.з. ще се отработят упражнения по Математически анализ за специалност Информатика, 1 курс, 1 група при гл. ас. д-р Слав Чолаков (вместо 01.05.2018 г).

На 10.05.2018 г. от 11:00 до 13:00 в 146 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Увод в уеб програмирането за специалност Софтуерни технологии и дизайн 1 курс, 2а и 2б група.

На 10.05.2018 г. и  07.06.2018 г. от 11:00 до 12:30 в 431 к. з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Планиране и оптимизиране на учебния процес" за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 03.05.2018 г.).

На 30.04.2018 г. (Понеделник) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в каб 547 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по PHP & MySQL за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3-та "А" и 3-та "Б" група, редовно обучение при хон. ас. Стоян Атанасов

На 14.05.2018 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране в Интернет с PHP и MySQL за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 24 май 2018).

На 14.05.2018 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране в Интернет с PHP и MySQL за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 24 май 2018).

На 26.04.2018 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в каб 531 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по PHP & MySQL за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3-та "А" група, редовно обучение при хон. ас. Стоян Атанасов

На 26.04.2018 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в каб 531 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по PHP & MySQL за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3-та "Б" група, редовно обучение при хон. ас. Стоян Атанасов

На 30.04.2018 г. (понеделник) от 09:15 до 12:30 в 338 каб. ще се проведат извънредни занятия по избираемата дисциплина Теория и приложения на ортогоналните многочлени, редовно обучение при проф. дмн Христо Семерджиев (вместо на 06.04.2018 г.). 

На 30.04.2018 г. (понеделник) от 09:15 до 12:30 в 338 каб. ще се проведат извънредни занятия по избираемата дисциплина Въведение в уеб програмирането с Python и Django, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 06.04.2018 г.). 

На 09.05.2018 г. (сряда) от 8:15 до 10:00 и от 10:00 до 11:45 в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за 1б и 2б група, специалност Информатика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 09.04.2018 г.). 

На 10.05.2018 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 10:45 ч. в 146 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по  Обработка на цифрови изображения за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, редовно обучение, 1 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо 01.05.2018 г). 

На 10.05.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 146 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по  Обработка на цифрови изображения за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, редовно обучение, 2 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо 01.05.2018 г).

На 10.05.2018 г. (четвъртък) от 15:30 ч. до 17:15 ч. в 146 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по  Обработка на цифрови изображения за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, редовно обучение, 3 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо 01.05.2018 г).

На 14.05.2018 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в зала 603 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Информатика, редовно (вместо 7.05.2018 г. - понеделник).

На 8.05.2018 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в зала 603 ще се прове извънредно упражнение по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИ + ИТМОМ, редовно (вместо 1.05.2018 г. - вторник).

На 11.05.2018 г. (петък) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по  "Математически анализ" при проф. д.м.н. П. Пройнов  за I курс, сп. Софтуерно инженерство, редовно обучение (вместо 01.05.2018 г.).

На 02.05.2018 г. (сряда) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 547 к.з. ще се отработят лабораторните упражнения по Уеб Дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1 курс, 1 група(а и б) при хон.ас. Николай Чочев (вместо 01.05.2018 г).

На 14.05.2018 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 14:15 ч. в 536 к.з. (4 ч. упр. вместо на 17.04.2018 и 2 ч. лекции - вместо на 01.05.2018 г.), и на 21.05.2018 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 14:15 ч. в 536 к.з. (2 ч. лекции и 4 ч. упр. вместо на 01.05.2018 г.)  ще се отработят занятията по Изчислителна математика 1 за специалност Бизнес математика, 3ти курс и Математика 3ти курс при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева. Занятията се провеждат със съгласието на студентите.

На 26.04.2018 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в каб 531 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по PHP & MySQL за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3-та "А" група, редовно обучение при хон. ас. Стоян Атанасов

На 26.04.2018 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в каб 531 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по PHP & MySQL за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 3-та "Б" група, редовно обучение при хон. ас. Стоян Атанасов

На 30.04.2018 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в каб 533 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Увод в уеб програмирането за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ри курс, 1-ва група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 26.04.2018 г.)

На 30.04.2018 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в каб 533 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Увод в уеб програмирането за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ри курс, 3-та група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 26.04.2018 г.)

На 25.04.2018 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. в 233 с.з. ще се отработят лабораторните упражнения по дискретна математика за специалност Информатика, 2 курс, 2 група при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 01.05.2018 г). 

На 25.04.2018 г. (сряда) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 233 с.з. ще се отработят лабораторните упражнения по дискретна математика за специалност Информатика, 2 курс, 1 група при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 01.05.2018 г). 

На 09.05.2018 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. в 233 с.з. ще се отработят упражненията по дискретна математика за специалност Информатика, 2 курс, 2 група при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 02.05.2018 г). 

На 09.05.2018 г. (сряда) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 233 с.з. ще се отработят упражненията по дискретна математика за специалност Информатика, 2 курс, 1 група при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 02.05.2018 г). 

На 16.05.2018 г. (сряда) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 422 ауд. ще се проведе извънредна лекция по УЕБ дизайн за специалност БИТ, 3 курс при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 02.05.2018 г).

На 11.05.2018 г. от 09:00 ч. до 11:30 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънредна лекция по Увод в уеб програмирането за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Терзиева (вместо на 26.04.2018 г.) 

На 18.05.2018 г. от 09:00 ч. до 11:30 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънредна лекция по Увод в уеб програмирането за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Тодорка Терзиева (вместо на 03.05.2018 г.)

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 13:00 ч. до 15:15 ч. за 2а подгрупа, от 15:15ч. до 17:00ч. за 3а подгрупа, от 17:00ч. до 18:45ч. за 1а подгрупа в 432 к.з. ще се отработят упражненията по Компютърни архитектури, за специалност „Информатика", II курс, при ас. Кирил Иванов. (вместо 09.04.2018)

На 20.04.2018 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина „Киберсигурност и устойчив бизнес“ при гл-ас.д-р Георги Шарков (поради командировка на преподавателя). Занятията ще бъдат отработени на 27.04.2018г. (петък) и на  11.05.2018г. (петък) след редовните занятия от 16:15 до 17:45ч в к.з. 433.

На 08.05.2018 г. (вторник) от 11:00 до 13:30 часа в 432 к. з. ще се проведат учебните занятия по Програмиране на приложения за мобилни устройства за спец. Софтуерни технологии и дизайн 3-ти курс  при доц. д-р Николай Касъклиев (вместо на 07.05.2018 г.)

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 13:30 часа в 435 с. з. ще се проведат учебните занятия по Математически анализ при д-нт Атанас Илчев за спец. Информатика 1-ви курс 3-та група (вместо 16.04.2018 г. - понеделник).

На 13.04.2018 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Създаване на уеб приложения с LARAVEL - за напреднали при хон-ас. Иван Желев (занятията ще бъде отработено допълнително).

Отлага се лекцията по "Дискретна математика" на 2-ри курс Информатика, редовно на 16.04.2018 поради участие в Общото събрание на Университета на доц. д-р Хр. Кискинов - пропуснатите занятия ще се отучат, съгласно следващата обява.

На 23.04.2018 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в зала 603 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Информатика, редовно (вместо 16.04.2018 г. - понеделник).

На 30.04.2018 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в зала 603 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Информатика, редовно (вместо 9.04.2018 г. - понеделник).

На 17.04.2018 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в зала 603 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИ + ИТМОМ, редовно (вместо 9.04.2018 г. - понеделник).

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Бизнес информационни системи" за специалност "Бизнес информационни технологии", IV курс, 2 група в зала 531 при док-т Ивелина Велчева (вместо на 05.04.2018 г. (четвъртък)).

На 16.04.2018 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране в Интернет с PHP и MySQL за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 1 май 2018)

На 16.04.2018 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране в Интернет с PHP и MySQL за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 1 май 2018)

На 16.04.2018 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране в Интернет с PHP и MySQL за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 1 май 2018)

Отлага се лекцията по "Програмиране на Java" на 2-ти курс СТД, редовно на 12.04.2018. Поради служебна ангажираност на доц. д-р В. Вълканов - пропуснатите занятия ще се отучат, в подходящо за студентите време, което ще бъде уточнено допълнително.

На 19.04.2018 г. (четвъртък) от 11 до 13:30 в 434 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за 2б група, специалност БИТ, 1-ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 11.04.2018 г.).

На 17.4.2018 г. (вторник) от 9:15 ч. до 13:30 ч. в 535 к.з. ще се проведат лекции и упражнения по Теория на графите в мениджмънта за специалност Бизнес математика, 3. курс при проф. дмн Манчо Манев, които ще компенсират непроведените учебни часове от 4.4.2018 г.

На 26.04.2018 г. (четвъртък) от 8:15 до 10:45 и от 11:00 до 13:30 в 434 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика за 3а и 3б група,специалност БИТ, 1-ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 24.05.2018 г.).

На 11.04.2018 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат лекциите по Иконометрия за специалност Бизнес математика, 2ри курс при проф. д.м.н.Снежана Гочева-Илиева (вместо 19.04.2018 г., поради командировка на преподавателя). Занятията се разменят с тези от упражненията по същата дисциплина. Упражненията по Иконометрия при гл. ас. д-р Атанас Иванов ще се проведат на 19.04.2018 г. (четвъртък) в 541 к.з. от 8:15 ч. до 10:45 ч.

На 16.04.2018 г. (понеделник) и 23.04.2018 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 12:30 ч. в 536 к.з. ще се проведат упражнения по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес математика, 3-тукурс, редовно обучение при проф. Андрей Захариев.

На 12.05.2018 г. от 09:15 в 423 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии, 3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 09.04.2018 г.).

На 11.04.2018 година лабораторните упражнения по дисциплината "Програмиране на Java" за Информатика, 1 курс, редовно обучение, за групите водени от хон. ас. Константин Русев (1б, 2б, 3б групи), ще се проведат в 346 к.з. от 13:30 до 16:00 часа.

На 11.04.2018 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат упражнения (един час по-късно от указаното в учебното разписание) по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова.

На 11.04.2018 г. (сряда) от 8:15 до 10:00 и от 10:00 до 11:45 в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за 1а и 2а група, специалност Информатика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 09.04.2018 г.). 

На 11.04.2018 г., 25.04.2018 г. и 02.05.2018 г. (сряда) от 8:15 до 9:00 ч. по 1 час преди редовните лекции в 422 ауд. ще се отработват лекциите по Приложна математика за специалност Бизнесинформационни технологии, 1ви курс при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева (вместо 18.04.2018 г., поради командировка на преподавателя).

На 04.04.2018 г. (сряда) от 11:45 ч. до 15:15 ч. в 532 к.з. (първите 2 часа) и в 547 к.з. (вторите 2 часа) ще се отработят лекциите по Изчислителна математика 1 за специалност Бизнес математика, 3ти курс и Математика 3ти курс при проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева (вместо 17.04.2018 г., поради командировка на преподавателя). Занятията се провеждат със съгласието на студентите.

На 12.04.2018 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 15:15 ч. в 435 с.з. ще се отработят упражнения по Математически анализ за специалност Информатика, 1 курс, 2 група при гл.ас.д-р Слав Чолаков (вместо 09.04.2018 г).

На 13.04.2018 г. (петък) от 13:30 до 16:00 в 603 ауд. ще се проведе извънредно упражнение по Математически анализ за 2 група, специалност Софтуерно инженерство, 1-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 09.04.2018 г.).

На 11.04.2018 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 233 с.з. ще се отработят лабораторните упражнения по дискретна математика за специалност Информатика, 2 курс, 1 група при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 03.04.2018 г).  

На 11.04.2018 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 233 с.з. ще се отработят лабораторните упражнения по дискретна математика за специалност Информатика, 2 курс, 2 група при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 03.04.2018 г).  

На 18.04.2018 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 233 с.з. ще се отработят упражненията по дискретна математика за специалност Информатика, 2 курс, 1 група при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 04.04.2018 г).  

На 18.04.2018 г. (сряда) от 10 ч. до 11:45 ч. в 233 с.з. ще се отработят упражненията по дискретна математика за специалност Информатика, 2 курс, 2 група при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 04.04.2018 г).  

На 11.04.2018 г. (сряда) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 422 ауд. ще се проведе извънредна лекция по УЕБ дизайн за специалност БИТ, 3 курс при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 04.04.2018 г).  

На 13.04.2018 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 431 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина „Блоково програмиране“ при гл.ас.д-р Глушкова (вместо 06.04.2018 г).  

На 18.03.2018 (неделя) от 14:00 до 18:15 часа упражненията "Компютърни архитектури" Информатика 2 курс, ще се проведат в 533 к.з., вместо в 534 к.з.

На 18.03.2018 (неделя) от 14:00 до 18:15 часа упражненията "Дизайн на приложения за мобилни устройства" СТД 3 курс, ще се проведат в 534 к.з., вместо в 533 к.з.
 
На 19.03.2018 (понеделник) от 14:00 до 18:15 часа упражненията "Компютърни архитектури" Информатика 2 курс, ще се проведат в 533 к.з., вместо в 534 к.з.

На 19.03.2018 (понеделник) от 14:00 до 18:15 часа упражненията "Дизайн на приложения за мобилни устройства" СТД 3 курс, ще се проведат в 534 к.з., вместо в 533 к.з.

На 20.03.2018 (вторник) от 14:00 до 18:15 часа лекциите "Иконометрия" БИТ 2 курс, ще се проведат в 533 к.з., вместо в 534 к.з.

На 20.03.2018 (вторник) от 14:00 до 18:15 часа упражненията "Дизайн на приложения за мобилни устройства" СТД 3 курс, ще се проведат в 534 к.з., вместо в 533 к.з.

На 20.03.2018 (вторник) от 14:00 до 18:15 часа упражненията "Обектно-ориентирано програмиране" СТД 1 курс, ще се проведат в 535 к.з., вместо в 536 к.з.

На 20.03.2018 (вторник) от 14:00 до 18:15 часа упражненията "Програмиране на приложения за мобилни устройства" СТД 3 курс, ще се проведат в 536 к.з., вместо в 535 к.з.

На 21.03.2018 (сряда) от 14:00 до 18:15 часа упражненията "Обектно-ориентирано програмиране" СТД 1 курс, ще се проведат в 533 к.з., вместо в 534 к.з.

На 21.03.2018 (сряда) от 14:00 до 18:15 часа упражненията "Дизайн на приложения за мобилни устройства" СТД 3 курс, ще се проведат в 534 к.з., вместо в 533 к.з.

На 21.03.2018 (сряда) от 14:00 до 18:15 часа лекциите "Математически анализ" Информатика 1 курс, ще се проведат в 535 к.з., вместо в 536 к.з.

На 21.03.2018 (сряда) от 14:00 до 18:15 часа упражненията "Програмиране на приложения за мобилни устройства" СТД 3 курс, ще се проведат в 536 к.з., вместо в 535 к.з.
На 22.03.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 18:15 ч. в 535 к.з.  ще се отработят упражненията по Операционни системи за специалност „Информатика“, I курс за 2 група  при докторант Слави Глухов (вместо 16.03 от 09:00 ч.). За контакти sgluhov@uni-plovdiv.bg.

На  15.03.2018 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 13:15 ч. в 346 к.з.  ще се отработят упражненията по Операционни системи за специалност „Информатика“, I курс за 1 и 2 група  при докторант Слави Глухов (вместо от 14:00 ч.). За контакти sgluhov@uni-plovdiv.bg.

На 08.03.2018 г. от 09:00 до 11:30 в 433 к. з. ще се проведе извънредна лекция по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 07.03.2018 г.).

Последната лекция  по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности СТД и БИТ, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, ще се проведе извънредно на10.03.2018 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 423 а. 

На  06.03.2018 г. (вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 541 к.з.  ще се отработят упражненията по Програмиране за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс за 2а група и от 16:15 ч. до 18:45 ч. за 2б група  при докторант  Детелина Милкотева (вместо 07.03.2018 г).

На 06.03.2018 г. (вторник) от 14:30 ч. до 18:30 ч. в 232 с.з. ще се отработят упражненията по английски език за специалности ИТМОМ, БМ и МИ, 1 курс, група Б при хон. ас. Ангелова (вместо 05.03.2018 г).

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 541 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Бази данни" за специалност БМ, 2-ри курс, редовно обучение, при хон. ас. Петя Делчева (вместо на 05.03.2018 г.). 

На 07.03.2018 г. (сряда) от 14:30 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по английски език за специалност Софтуерно инженерство, 1 курс, групи C и D при д-р. Шаркова (вместо 05.03.2018 г).

На 07.03.2018 г. (сряда) от 14:30 ч. до 18:45 ч. в 533 к.з. ще се отработят упражненията по английски език за специалност Софтуерно инженерство, 1 курс, група А при доц. Шотлеков (вместо 05.03.2018 г).  

На 06.03.2018 г. (вторник) от 12:00 ч. до 14:15 ч. в 431 к.з. ще се отработят упражненията по Програмиране (C++), за специалност „Информатика, I курс, 3б подгрупа при ас. Кирил Иванов. (вместо 05.03.2018)

На 06.03.2018 г. от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 424 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност СТД, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо лекцията от неучебен ден 05.03.2018 г.

На 22.02.2018 г. от 09:15 до 11:30 в 433 к. з. ще се проведе извънредна лекция по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 21.02.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 1 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 01.01.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курсредовно обучение,  2 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 01.01.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курсредовно обучение,  3 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 01.01.2018 г.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Информационни технологии в интернет" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение,  1 група при хон.ас. Иван Желев (вместо на 17.01.2018 г.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Информационни технологии в интернет" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение,  2 група при хон.ас. Иван Желев (вместо на 17.01.2018 г.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Информационни технологии в интернет" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение,  3 група при хон.ас. Иван Желев (вместо на 17.01.2018 г.).

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 1 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 05.03.2018 г.). 

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курсредовно обучение,   2 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 05.03.2018 г.).

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Администриране на динамични уеб системи" за специалност СТД, 2-ри курсредовно обучение,  3 група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 05.03.2018 г.). 

На 26.02.2018 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят лекциите по Създаване на  ГПИ (C#), за специалност СТД, I курс редовно при доц. д-р Тодорка Терзиева. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 26.02.2018 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. в 232 с.з. ще се отработят лекциите по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 27.02.2018 г. (вторник) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 232 с.з. ще се отработят упражненията по Методи за решаваме на математически задачи, за специалност „Математика и информатика“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Информационни технологии в интернет" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 26.02.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Информационни технологии в интернет" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Бизнес информационни системи" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 26.02.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Бизнес информационни системи" за специалност СТД, 4-ти курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо на 05.03.2018 г.). 

На 08.02.2018 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 531 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 3б подгрупа при ас. Стефан Ставрев.

На 25.02.2018 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 423 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности СТД и БИТ, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо отменената лекция от 3. седмица.

На 08.03.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 2 аула. ще се отучат лекциите по Програмиране , за специалност „Информатика“, I курс при доц. Николай Касъклиев (вместо на 05.03.2018 г.)

На 1.03.2018 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 3а подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 1.03.2018 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 3б подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 07.03.2018 г. (сряда) от 14:00 ч. до 15:30 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по английски език, за специалноста Софтуерно инженерство, 1 курс, група А (вместо 05.03.2018 г).

На 07.03.2018 г. (сряда) от 15:30 ч. до 17:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по английски език, за специалноста Софтуерно инженерство, 1 курс, група Б (вместо 05.03.2018 г).

На 21.02.2018 от 14:00 до 17:30 в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражненията по Компютърна графика за специалност 3-ти курс Информатика при гл.ас д-р А. Пенев.

На 15.02.2018 г. от 09:15 до 11:45 в 433 к. з. ще се проведе извънредна лекция по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 14.02.2018 г.).

На 02.03.2018 г. (петък) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 2б подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 05.03.2018)

На 02.03.2018 г. (петък) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 2а подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 05.03.2018)

На 28.02.2018 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 534 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 3б подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 05.03.2018)

На 13.02.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в ауд. 422 ще се проведе лекция по „Администриране на динамични уеб системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ II курс при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо от 11:45 ч. до 13:30 ч.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 16:00 ч. до 17:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 2б група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 2а група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 09:45 ч. до 11:15 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 3б група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 01.03.2018 г. (четвъртък) от 08:15 ч. до 09:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 1б група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 27.02.2018 г. (вторник) от 17:45 ч. до 19:15 ч. в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 3а група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 27.02.2018 г. (вторник) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение, 1а група при гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 05.03.2018 г.).

На 22.02.2018 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 432 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 1.03.2018 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 432 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии, за специалност „Информатика“, I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 5.03.2018 г.)

На 12.02.2018 г., 19.02.2018 г. и 26.02.2018 г. от 12:30 до 13:30 в 532 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Финансов мениджмънт в училище за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.01.2018 г. и 05.03.2018 г.).

Занятията по Бизнес английски език след 26.01.2018 ще започват в 11:00 часа в 346 к. з. за специалност БИТ 4-ти курс група B при ас. Станкова.

На 20.02.2018 г. (вторник) и на 27.02.2018 г. (вторник) от 08:15  ч. до 10:45 ч. във 2 аула ще се отработят лекциите по Софтуерни системи по математика за специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, редовно, при доц. д-р. Христина Кулина (вместо на 13.02.2018 г).

На 07.03.2018 г. (сряда) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 531 к.з. ще се отработят лекциите по Статистически софтуер, за специалност „Бизнес математика“ III курс, редовно при доц. д-р. Веска Нончева (вместо на 05.03.2018).

На 12.02.2018 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 431 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „СТД“ I курс, група D редовно при ас. Кирина Бойкова (вместо на 25.01.2018).

На 05.02.2018 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 431 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „СТД“ I курс, група C редовно при ас. Кирина Бойкова (вместо на 25.01.2018). 

На 05.02.2018 г. (понеделник) от 17:45 ч. до 18:30 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“ I курс, група C редовно при преподавател Деница Шаркова

На 05.02.2018 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 09:00 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“ I курс, група D редовно при преподавател Деница Шаркова

На 14.02.2018 г. (сряда) от 08:15 ч. до 11:00 ч. в 346 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „БИТ“ IV курс, група A редовно при преподавател Деница Шаркова

На 30.01.2018 г. от 09:15 до 11:45 в 535 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Дискретни структури за специалност Софтуерно инженерство, 1-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 30.01.2018 г. от 15.15ч. до 17.45ч.).

На 01.02.2018 г. от 09:15 до 11:45 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Борсова и извънборсова търговия за специалност Бизнес информационни технологии, 4-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова (вместо на 24.01.2018 г.).

На 29.01.2018 г. (понеделник) от 17:45 ч. до 18:30 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“ I курс, редовно при преподавател Деница Шаркова

На 29.01.2018 г. (понеделник) от 8:30 ч. до 9:15 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“ I курс, редовно при преподавател Деница Шаркова

На 26.02.2018 г. (петък) от 12:45 ч. до 17:00 ч. в 531 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „ИТМОМ“ и „БМ“ I курс, редовно при хон. ас. Соня Ангелова

На 09.02.2018 г. (петък) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 2-ра Б група докт-т Мария Жекова.

На 09.02.2018 г. (петък) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 3-та А група докт-т Мария Жекова.

На 09.02.2018 г. (петък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 3-та Б група докт-т Мария Жекова.

На 02.02.2018 г. (петък) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 1-ва А група докт-т Мария Жекова.

На 02.02.2018 г. (петък) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 1-ва Б група докт-т Мария Жекова.

На 02.02.2018 г. (петък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 446 к.з. ще се отработят упражненията по Софтруерни технологии 2, за специалност „СТД“, III курс, 2-ра А група докт-т Мария Жекова.

На 02.02.2018 г. (петък) от 09:15 ч. до 12:30 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по избираемата дисциплина Създаване на справки и шаблони с JasperSoft,  докторант Милен Близнаков (вместо 26.01.2018). 

На 19.01.2018 г. (петък) от 12:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се отработят занятия по избираема дисциплина Графичен дизайн с Photoshop док-т Мария Жекова. (вместо на 26.01.2018)

На 22.02.2018 г. (понеделник) от 17:45 ч. до 18:30 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“, I курс, C  група при преподавател Деница Шаркова

На 22.02.2018 г. (понеделник) от 08:30 ч. до 09:15 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Английски език, за специалност „Софтуерно инженерство“, I курс, D  група при преподавател Деница Шаркова

На 24.01.2018 г. (сряда) лекциите по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс при гл. ас. д-р Тодорка Глушкова ще започнат от 12:00, вместо от 11:00, а на 31.01.2018 г. ще започнат в 10:00 (вместо в 11:00).

На 11.02.2018 г. (неделя) и на 24.02.2019 г. (събота) в к.з. 531 ще се проведат занятията по Информационни системи и бази от данни при гл. ас. Тодорка Глушкова за квалификация "Учител по информатика и информационни технологии", вместо 27.01.2018 г. и 28.01.2018 г.

 На 26.01.2018 г. (петък) от 10:15 ч. до 12:30 ч. в 433 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 2б подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 01.01.2018)

На 26.01.2018 г. (петък) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 2а подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 01.01.2018)

На 24.01.2018 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 534 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технолигии, за специалност „Информатика, I курс, 3б подгрупа при д-т Ламбри Йовков. (вместо 01.01.2018)

На 12.01.2018 г. (петък) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в 431 к.з. ще се отработят упражненията по Програмиране (C++), за специалност „Информатика, I курс, 3б подгрупа при ас. Кирил Иванов. (вместо 01.01.2018)

На 04.02.2018 г. (неделя) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 3б подгрупа при Стефан Ставрев

На 04.02.2018 г. (неделя) от 12:00 ч. до 14:30 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 2б  подгрупа при Стефан Ставрев

На 09.02.2018 г. (петък) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 1 група при Стефан Ставрев.

На 11.02.2018 г. (неделя) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 3б подгрупа при Стефан Ставрев.

На 11.02.2018 г. (неделя) от 12:00 ч. до 14:30 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 2б  подгрупа при Стефан Ставрев

На 16.02.2018 г. (петък) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в 146 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 1 група при Стефан Ставрев

На 17.01.2018 г. (сряда) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се отработят упражненията по Създаване на ГПИ (C#), за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс, 3а подгрупа 2а и 3а при хон. ас. Тодор Иванов. (вместо на 2.01.2018 г.)

На 11.01.2018 г. (четвъртък) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 434 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 3а подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 1.01.2018 г.)

На 11.01.2018 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 434 к.з. ще се отработят упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 3б подгрупа при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 1.01.2018 г.)

На 18.01.2017 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 432 к.з. ще се проведат упражненията по Информационни технологии, за специалност „Информатика“, I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 1.01.2018 г.)

На 11.01.2018 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 432 к.з. ще се проведат упражненията по Информационни технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 1.01.2018 г.)

На 09.01.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в ауд. 422 ще се проведе лекция по „Администриране на динамични уеб системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн II курс при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо от 11:45 ч. до 13:30 ч.).

На 16.01.2018 г. (вторник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в ауд. 422 ще се проведе лекция по „Администриране на динамични уеб системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ II курс при гл. ас. д-р Кремена Стефанова (вместо от 11:45 ч. до 13:30 ч.).

На 30.11.2017 г. (Четвъртък) от 14.30 ч. до 17.00ч. в 532к.з. ще се проведат извънредни занятия  по Алгоритми и структури от данни за спец. "Информатика" III курс 2. група, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев.

На 29.11.2017 г. (сряда) от 08:15 ч. до 11:00 ч. в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Компютърна лингвистика, за специалност Информатика IV курс за  1a и 2а групи  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 23.11.2017 г.). 

На 29.11.2017 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 424 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност "Информатика", 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо планираната по график лекцияна 27.11.2017 г. Промяната се налага поради заболяване на преподавателя.

На 29.11.2017 г. (Сряда) от 15.15 ч. до 17.45ч. в 446 к.з.  ще се проведат извънредни занятия  по Алгоритми и структури от данни за спец. "Информатика" III курс 2. група, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев. 

На 22.11.2017 г. (Сряда) от 11.45 ч. до 14.15ч. в 547 к.з. занятията по Алгоритми и структури от данни за спец. "Информатика" III курс 2. група, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев няма да бъдат проведени. Отработването ще се осъществи в удобно за студентите време.

На 02.12.2017 г. от 14:30 до 17:00 в 433 к. з. ще се проведе извънреднo занятиe по Финансова математика за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 22.11.2017 г.).

На 24.10.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 01.12.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 09.15 ч. до 11.45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Алгоритми и структури от данни за спец. "Информатика" III курс 2. група, редовно обучение при хон.ас. Иван Желев

На 03.12.2017 г. (неделя) от 10:00 ч. до 13:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина: Въведение в математика на парите, редовно обучение,  при доц. д-р Боян Златанов (вместо на 01.12.2017 г.).

На 29.11.2017 г. (сряда) от 09:15 ч. до 12:00 ч.  в 536 к.з. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина: Въведение в математика на парите, редовно обучение, при доц. д-р Боян Златанов (вместо на 24.11.2017 г.).

На 28.11.2017 г. (вторник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по ВКН за специалност Информатика, 1-ви курс, 2б подгрупа, редовно обучение, в 533 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 24.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по ВКН за специалност Информатика, 1-ви курс, 1б подгрупа, редовно обучение, в 533 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 24.11.2017 г.).

На 28.11.2017 г. (вторник) от 14:30 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни занятията по избираема дисциплина Програмиране с Delphi при гл. ас. д-р Мариана Крушкова (вместо на 24.11.2017 г.).На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 9:15 до 10:45ч. в 446 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1а група, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова (вместо на 22.11.2017г.).

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 10:45 до 12:30ч. в 446 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1б група, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова (вместо на 22.11.2017г.).

На 29.11.2017 г. (сряда) от 11:45 до 13:15ч. в 446 к.з. ще се проведе  упражнение по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 1а и 1б групи, редовно обучение при докт. Антоанета Йорданова.
По време на  упражнението ще се проведе Контролна работа № 2 за триместъра.

На 21.11.2017 г. (вторник) от 16:50 ч. до 19:05 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Алгоритми и структури от данни за специалност ИТМОМ, 2-ри курс, в 431 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 14:15 ч. до 16:50 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Алгоритми и структури от данни за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, в 431 к.з. при ас. Кирил Иванов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 19.11.2017 г. (неделя) от 10:00 ч. до 15:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Събитийно програмиране за специалност СТД, 2-ри курс, 1'б' група в зала 532 при хон. ас. Кристиян Големинов (вместо на 01.11.2017 г. и 08.11.2017 г.).

На 01.12.2017 г. от 14:30 до 17:45 в 343 каб. ще се проведат извънредни упражнения по Алгебра за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов (вместо на 22.11.2017 г.).

На 17.11.2017 г. от 14:30 до 17:45 в 233 с. з. ще се проведат извънредни упражнения по Алгебра 2 за специалност Математика, 3-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 1'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 22.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 2'б' група в зала 446 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 22.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност СТД, 1-ви курс, 3 'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 23.11.2017 г.).

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност СТД, 1-ви курс, 2 'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Английски език, за специалност СТД, 1 курс, Б група, при Деница Шаркова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Английски език, за специалност СТД, 1 курс, А група, при Деница Шаркова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 25.11.2017 г. (събота) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат упражнения по Програмиране, за специалност Софтуерно инженерство I курс за  3А група и от 11:45 до 14:15 за 2Б група, при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 22.11.2017 г.). По време на извънредните упражнения ще се проведе Контролна работа № 2 за триместъра.

На 21.11.2017 г. (вторник) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат упражнения по Алгоритми и структури от данни, за специалност Информатика, 3 курс, 1 група, при док-т Мария Малинова. (вместо на 01.11.2017 г.)

На 27.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат упражнения по Разпределени приложения, за специалност Информатика 3 курс, при док-т Павел Кюркчиев. (вместо на 23.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:00 ч. до 16:30 ч. ще се проведат извънредни лекции по Уеб програмиране за специалност Информатика, 2ри курс, в 146 с. з., с лектор доц. д-р Елена Сомова (вместо на 01.11.2017 и 22.11.2017).  

На 15.11.2017 г. (сряда) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по АСД за специалности МИ и ИТМОМ, 2ри курс, в 424 ауд., с лектор доц. д-рЕлена Сомова (вместо на 01.11.2017).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:00 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по Дискретна математика, за специалност Математика I курс и БМ I курс, при доц. д-р Христо Кискинов. (вместо на 22.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 14:15 часа в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Диференциални уравнения за специалност ИТМОМ, 2-ри курс, с лектор доц. д-р Теменужка Пенева (вместо 22.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 12:45 часа в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Диференциални уравнения за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, с лектор доц. д-р Теменужка Пенева (вместо 23.11.2017 г.). 

На 10.11.2017 г. (петък) от 16:00 ч. до 18:15 ч. ще се проведат извънредни лекции по Приложна математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2ри курс, в аудитория 423, с лектор проф. д.м.н. Снежана Гочева (вместо на 23.11.2017 г. (четвъртък)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 1 'б' група в зала 446 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност БИТ, 1-ви курс, 2 'б' група в зала 446 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 3 'б' група в зала 431 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 02.11.2017 г. (четвъртък)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2 'б' група в зала 432 при докт. Ламбри Йовков (вместо на 02.11.2017 г. (четвъртък)).

На 10.11.2017 г. (петък) от 13:00 ч. до 15:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1 'а' и 2 'а' група в зала 346 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 22.11.2017 г. (сряда)).

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, 2 'а' и 3 'а' група в зала 546 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 23.11.2017 г. (четвъртък)).

На 08.11.2017 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 30.11.2017 г.).

 На 08.11.2017 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 30.11.2017 г.).

На 8.11.2017 и 15.11.2017  занятията по Уеб програмиране 1 със Софтуерно инженерство I-ви курс , при гл. ас. д-р Христо Христов ще започнат от 8.30 часа (1 час по-рано) заради проусната лекция на 1-ви ноември 

На 08.11.2017 г. от 11:45 до 16:00 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Математически основи на макроикономиката за специалност Бизнес математика, 3-ти курс, редовно обучение при гл.ас. д-р Асен Христов. (вместо 23.11.2017)

На 10.11.2017, 17.11.2017 и 1.12.2017 занятията по ИД "Бизнес статистика със SPSS", при гл. ас. д-р Атанас Иванов ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 27.10.2017 г. (петък).

На 16.11.2017 г. от 14:30 до 16:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 22.11.2017)

На 16.11.2017 г. от 16:15 до 17:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3Б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 22.11.2017)

На 04.11.2017 г. (събота) от 08:15 ч. до 13:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат упражнения по Програмиране, за специалност Софтуерно инженерство I курс , при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев. (вместо на 01.11.2017 г.)

На 06.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 1 'а' група в зала 446 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 06.11.2017 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес информационни технологии, 1-ви курс, 2 'а' група в зала 446 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 06.11.2017 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 11:00 ч. в 436 с.з. ще се проведат упражнения по Дискретна математика, за специалност Математика I курс и БМ I курс, при доц. д-р Христо Кискинов. (вместо на 01.11.2017 г.)

Упражненията по ОМИ за студенти БИТ 4, редовно от 1 ноември ще се отработват на 8 ноември от 15.15 часа в същите зали, където се провеждат редовните упражнения. Доц. Д. Бояджиев

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 23.11.2017 г.)

На 13.11.2017 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 146 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 23.11.2017 г.)

На 02.11.2017 г., 09.11.2017 г. и на 16.11.2017 г. лекциите по ПМ2 за СТД IV курс, редовно обучение, ще започват с начален час 08:15 часа в 423 ауд. при доц. Хр. Кулина.

На 03.11.2017 г. (петък) от 13:00 до 16:30 в к. з. 536 ще се проведат извънредни упражнения по Увод в програмирането 1, със специалност Софтуерно инженерство, I курс, гр. 3а и 3б, редовно обучение при хон. ас. Мадлен Стойчева (вместо на 01.11.2017).

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 14:30 до 18:00 в 441 с.з. ще се проведат извънредни лекции по Математически анализ 2 за специалност. Бизнес математика, II курс, редовно обучение при проф. д.м.н. Петко Пройнов (вместо на 23.11.2017).

На 02.11.2017 г. от 14:30 до 17:45 в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по Алгебра за специалност Математика и информатика, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Йордан Епитропов.

На 02.11.2017 г. от 14:30 до 16:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 01.11.2017)

На 09.11.2017 г. от 17:00 до 18:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по уеб програмиране за специалност Информатика, 2-ри курс, 3Б група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев. (вместо 01.11.2017)

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 9.15 ч. до 12.30 ч. в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ЛААГ за спец. "Информатика" I курс 3. група, редовно обучение при гл. ас. д-р Ива Докузова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 9.15 ч. до 12.30 ч. в 233 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ЛААГ за спец. "Информатика" I курс 3. група, редовно обучение при гл. ас. д-р Ива Докузова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 8.10.2017 г. от 14:30до 18:45 в 547 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, III курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017).

На 08.11.2017 г. и 15.11.2017 от 8:15 до 9:45 в 534 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, III курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 01.11.2017 и 22.11.2017 г.).

На 15.11.2017 г. от 14:30 до 18:45 в 547 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Маркетингови изследвания за специалност БИТ, II курс, 3а и 3б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 23.11.2017 г.).

На 3, 10, 17 и 24 ноември занятията по ИД "Търговско право в информационното общество", с лектори доц. д-р Иван Шотлеков и хон.ас. Владимир Вълев ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 11.2017  27.10.2017 г. (петък).

На 27.10.2017 г. (петък) няма да се проведат занятия по ИД "Търговско право в информационното общество", с лектори доц. д-р Иван Шотлеков и хон.ас. Владимир Вълев, поради служебен ангажимент.

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 14:15 до 16:45 в 422 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Хоспитиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на 23.11.2017 г.).

На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 16:45 до 19:15 в 422 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Хоспитиране за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на  23.11.2017 г.).

На 26.10.2017 г. от 14:30 до 17:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 1А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 02.11.2017 г. от 16:15 до 18:45 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 2А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 09.11.2017 г. от 14:30 до 17:00 в 532 к.з. ще се проведат извънредни занятия по въведение в компютърните науки за специалност Информатика, 1-ви курс, 3А група, редовно обучение при ас. Юри Хоптериев.

На 30.10.2017 г. от 08:15 до 11:45 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, група B, редовно обучение при Деница Шаркова.

На 23.10.2017 г. от 08:15 до 11:45 в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Английски език за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, група А, редовно обучение при Деница Шаркова.

На 04.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 25.10.2017 г.).

На 11.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 01.11.2017 г.).

На 02.12.2017 г. от 09:00 до 14:15 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Финансова математика за специалност Бизнес математика, 2-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев  (вместо на 31.10.2017 г.).

На 26.10.2017 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:00 в 424 ауд. и на 30.11.2017 г. (четвъртък) от 09:15 до 10:00 в 446 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Увод в информационните технологии за специалност БИТ, I курс, редовно обучение при доц. д-р Евгения Ангелова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 27.10.2017 г. (петък) от 08:15 до 13:15 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Събитийно програмиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017 г.).

На 30.10.2017 г. (понеделник) и 06.11.2017 г. (понеделник) от 15:15 до 17:45 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Информационни технологии в образованието за специалност Математика и информатика, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2017 г. и 22.11.2017 г.).

На 03.11.2017 г. (петък) от 09:15 до 11:45 в 541 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 23.11.2017 г.).

На 30.10.2017 г. (понеделник)  от  14:30 до 18:45 в 424 ауд. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  Информатика,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 20.11.2017 г. (понеделник)  от  14:30 до 18:45 в 424 ауд. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  Информатика,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 24.11.2017 г. (петък)  от  09:15 до 12:30 в 231 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  БИТ,  1 курс , D група при преп. Кирина Бойкина

На 24.11.2017 г. (петък)  от  12:45 до 16:00 в 434 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  Английски език  за специалност  БИТ,  1 курс , С група при преп. Кирина Бойкина

На 25.10.2017 г. (сряда) и на 15.11.2017 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 1 група

На 25.10.2017 г. (сряда) и на 15.11.2017 г. (сряда) от 16:15 ч. до 117:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 2 група

На 08.11.2017 г. (сряда) и на 29.11.2017 г. (сряда) от 9:15 ч. до 10:45 ч. във 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Електронна търговия за специалност  СТД, 4 курс , 3 група

На 31.10.2017 г. (вторник) и на 14.11.2017 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. във  2 аула ще се проведат извънредни упражнения по ЛААГ за специалност  БИТ, 1 курс , 1 и 3 група при ас. Иванка Градева.

На 16.11.2017 г. (четвъртък)  от  9:15 до 12:30 в 603 с. з. ще се проведат извънредни упражнения по  ЛААГ  за специалност  Информатика,  1 курс , 2 група при ас. Иванка Градева.

На 16.11.2017 г. (четвъртък)  от  12:45 до 16:00 в 603 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по  ЛААГ  за специалност  Информатика,  1 курс , 1 група при ас. Иванка Градева.

На 15.11.2017 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 23.11.2017 г.).

 На 15.11.2017 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 23.11.2017 г.).

 На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 22.11.2017 г.).

 На 16.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 20.10.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 27.10.2017 г.).

На 19.10.2017 г. и 02.11.2017 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалност "Информатика", 3. курс, редовно обучение, при доц. д-р Иван Ганчев, вместо планираните по график лекции съответно на 23.10.2017 г. и 30.10.2017 г.

На 08.11.2017 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 1б група при ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 15.11.2017 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бази от данни за специалност СТД, 2-ри курс, редовно обучение, 3б група при ас. д-р Магдалена Веселинова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 23.11.2017 г.).

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 19:30 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 18:00 ч. до 20:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 21.11.2017 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 22.11.2017 г.).

На 19.10.2017 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:45ч. в 343 каб. ще се проведат извънредни занятия по Алгебра 2 за специалност Математика, 3-ти курс при гл. ас. д-р Й. Епитропов.

На 24.10.2017 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45ч. в 2 аула ще се проведат извънредни занятия по Линейна алгебра за специалности 1к. ИТМОМ, 1к. МИИТ, 1к. ПМ, 1к. БМ при гл. ас. д-р Й. Епитропов.

На 16.10.2017 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:00ч. в 146 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Издателски системи за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3-ти курс, редовно обучение, 3-та група при хон.ас. Веселина Нанева (вместо на 12.10.2017 г.).

На 02.11.2017 г. (четвъртък ) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Изчислителна математика 2 за специалност Бизнес математика, 4-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 31.10.2017 г. (вторник ) от 18:00 ч. до 20:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1б  група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 31.10.2017 г. (вторник ) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни числени методи за специалност Информатика, 4-ти курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 06.10.2017 г. (петък) упражненията по Избираема дисциплина "Програмиране с Node.JS" при ас. д-р инж. Георги Пашев ще се изместят с един час по-късно: от 13:45 вместо от 12:45 в к.з. 431.

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 4-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 01.11.2017 г.).

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност БИТ, 2-ри курс, 1а и 1б група в 346 к.з. при  докт. Антоанета Йорданова (вместо на 01.11.2017 г. (сряда)).

На 06.10.2017 г. (петък) от 10:00 ч. до 12:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност Бизнес математика, 1-ви курс в зала 433 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 05.10.2017 г. (четвъртък)).

На 06.10.2017 г. (петък) от 13:00 ч. до 15:30 ч. и от 15:45 ч. до 18:15 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационни технологии за специалност СТД, 1-ви курс в зала 536 при  докт. Ивелина Велчева (вместо на 05.10.2017 г. (четвъртък)). Отнася се за 2а и 3а група - студентите могат да идват в която група им е удобно заради съвпадението с групите по Английски език.

На 02.10.2017 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 536 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Увод в програмирането (C#) с 2б група,1-ви курс, специалност СТД при хон. ас. Владислав Кавазов.

На 29.09.2017 г. (петък) се отлагат занятията по избираема дисциплина Технологии за виртуализация при докт. Слави Глухов (занятието ще бъде отработено на 06.10.2017 г.).

На 21.09.2017 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 18:15ч. (за 1а група)  ще се проведат извънредни упражнения по Компютърна лингвистика за специалност Информатика, 4-ти курс в зала 547, задочно обучение при  ас. д-р Георги Пашев (вместо на 18.09.2017 г. (понеделник)).

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ