Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на Иван Минов

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Катедра „Компютърни системи“

ПОКАНА

на 21.06.2017 г. от 13:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“
ще се проведе

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
на тема:

„Мулти-агентна система за InfoStation архитектура“

 

Автор: Иван Георгиев Минов

Научни ръководители:
проф. д-р Станимир Стоянов и доц. д-р Иван Ганчев

Научно жури:
Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев
Проф. д.т.н. инж. Красимира Петрова Стоилова
Проф. д-р Мария Петкова Христова
Доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова
Доц. д-р Иван Ганчев Иванов

 

Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ