Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 01.07.2017 г.

05.07.2017 На 05.07.2017 г. (сряда) от 14:00 ч. в 446 к.з. ще се проведе извънреден изпит за всички студенти с неположен успешно изпит по някоя от дисциплините - Финансова математика, Инвестиции и инвестиционни техники, Анализ на инвестиционни проекти, Борсова и извънборсова търговия. Явяването на изпита става с индивидуален протокол, издаден от Учебен отдел.
27.06.2017 На 27 юни 2017 г. (вторник) от 9:00 ч. в 436. с.з. ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини с преподаватели проф. Манев и гл.ас. Христов.
24.06.2017 На 24.06.2017 г. (събота) от 10:00 ч. в 532 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Киберсигурност и устойчив бизнес  при гл. ас. д-р Георги Шарков.
23.06.2017 На 23.06.2017 г. (петък) от 10:00 ч. в 531 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Застрахователна математика при проф. д-р Николай Кюркчиев.
21.06.2017 На 21.06.2017 г. (сряда) от 11 ч. ще се проведе извънреден изпити по всички дисциплини за завършващи бакалаври с лектор доц. Д. Бояджиев. НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗПИТА до 16 юни (вкл.) в каб. 543 в приемното време. Залата за изпита ще се обяви в деня на изпита.
21.06.2017 На 21.06.2017 г. (сряда) от 11 ч. в 231 с. з. ще се състоят извънредни изпити по "ЛААГ" за спец. "Информатика", по "Синтетична геометрия" за спец. "Математика" и по "Геометрия" за специалностите "ИТМОМ" и "Математика и информатика" при гл. ас. д-р Ива Докузова.
09.06.2017 На 09 юни 2017 г. (петък) от 12:30 ч. в 232 с. з. ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини (редовно обучение) с лектор проф. д.м.н. Петко Пройнов.
09.06.2017 На 09.06.2017 г. (петък) от 10:30 ч. в 532 к.з. ще се проведат извънредни изпити при доц. д-р Евгения Ангелова по "Увод в информационните технологии" за СТД и БИТ, I курс, редовно обучение; по "Информационни технологии" за Информатика, МИ, ИТМОМ и БМ, I курс, редовно обучение и по ССИС за БИТ, II курс, редовно обучение при проф. д-р Асен Рахнев и гл.ас. д-р Елена Тодорова.
27.05.2017 На 27.05.2017 г. (събота) от 10:00 до 11:00 часа в 422 ауд. ще се проведе извънреден изпити по Компютърни архитектури за специалност Информатика 2-ри курс (задочно обучение).  (въпроси 1 - 430 от конспекта)
20.05.2017 На 20.05.2017 г. (събота) от 10:00 до 11:00 часа в 422 ауд. ще се проведе извънреден изпити по Компютърни архитектури за специалност Информатика 2-ри курс (задочно обучение). (въпроси 1 - 430 от конспекта)
17.05.2017 На 17.05.2017 г. (сряда) от 09:00 часа в 546 к.з. ще се проведе извънреден изпити по всички дисциплини за завършващи бакалаври през учебната 2016/2017 г. (редовно и задочно обучение) с лектори проф. Сн. Гочева, доц. Д. Бояджиев и доц. Хр. Кулина.
03.05.2017 На 03 май 2017 г. (сряда) от 08:15 ч. в 435 комп. зала ще се проведе извънреден изпит за студенти по ОЦИ, които ще заминават на бригади за спец. СТД 2-ри курс редовно и задочно обучение при доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Веселина Нанева и хон. ас. Иван Желев.
02.05.2017  На 02 май 2017 г. (вторник) от 13:00 ч. в 535 комп. зала ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини за редовно и задочно обучение с лектор проф. д.н. Сн. Гочева.
17.05.2017 На 17.05.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в 532 к.з. ще се проведе извънреден изпит по "Вероятности и приложна статистика" за студентите от 4  курс , спец. " Информатика " при проф. д.м.н. С. Христова.
12.04.2017 На 12.04.2017 г. (сряда) от 9.00 часа в 231 с.з. ще се проведе извънреден изпит по "Геометричен дизайн" за студентите от II курс , спец. " СТД " при доц. д-р Д. Грибачева.
28.04.2017 На 28.04.2017 г. (петък) от 10:00 ч. до 13:00 ч. в 546 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при проф. д-р Антон Илиев и гл. ас. д-р Светослав Енков.
18.04.2017   На 18 април (вторник) от 9:00  в 532 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Теория на игрите  за студентите от 3 курс спец. "Бизнес математика" при проф. д.м.н. С. Христова.
31.03.2017  На 31.03.2017 г. (петък) от 09:30 часа във 2. аула

ще се проведе извънреден изпит по ЛААГ за студентите от I курс спец. "Информатика" при гл. ас. д-р Докузова.

28.03.2017 

Важно за студенти БИТ 4 курс, редовно обучение, невзели изпита по ОМИ
Могат да се явят или на 28.03.2017 г. (вторник), от 9 часа в 547 к.з. заедно със студентите БМ 3 курс, или на извънредна дата през май (още неуточнена), НО САМО НА ЕДНА ОТ ДВЕТЕ!

22.02.2017  На 22.02.2017 г. (сряда) от 13:00 часа в 233 с.з. ще се проведе извънреден изпит по "Геометричен дизайн" за специалност "Софтуерни технологии и дизайн" (задочно обучение) при доц. Марта Теофилова.
14.02.2017  На 14 фрвруари 2017 г. (вторник) от 13:30 ч. в 446 комп. зала ще се проведе извънреден изпит по ТВПС за специалност "Информатика" 3к. при проф. дмн. Снежана Христова
31.01.2017  На 31 януари 2017 г. (вторник) от 11:00 ч. в 532 комп. зала ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини за редовно и задочно обучение с лектори проф. Сн. Гочева и доц. Хр. Кулина.
14.01.2017 На 14.01.2017 г. (събота) от 10:00 ч. в 146 к.з. ще се проведе извънреден изпит по дисциплината "Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)" за специалност Информатика 4 курс задочно обучение при ас. д-р Мая Стоева
14.01.2017 На 14.01.2017 г. (събота) от 09:00 ч. в 434 к.з. ще се проведе извънреден изпит по дисциплината "Създаване и обработка на векторни изображения" за специалност СТД 3 курс задочно обучение при ас. д-р Мая Стоева
12.01.2017 На 12.01.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. във 2 аула ще се проведе извънреден изпит по всички специалности при доц. Коликов.
27.01.2017 На 27.01.2017 г. (петък) от 11:30 ч. в 446 к.з. ще се проведе извънреден изпит по ИД - Въведение в разработката на игри с UDK с лектор Стефан Ставрев.
09.01.2017 На 09.01.2017 г. (понеделник) от 12:00 ч. в каб. 342 ще се проведе извънреден изпит по всички избираеми дисциплини с лектор проф. Снежана Христова.
19.12.2016 На 19.12.2016 г. (понеделник) от 13:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини с лектор доц. Христина Кулина.
06.01.2017  На 06.01.2017 г. (петък) от 14:00 ч. в 535 к. з. ще се проведе извънреден изпит по всички избираеми дисциплини с лектор проф. Минчо Сандалски.
10.12.2016  На 10.12.2016 г. (събота) от 14:30 ч. в 231 с. з. ще се проведе извънреден изпит по избираемата дисциплина: "Видове договори при разработка на софтуер", с лектори проф. д-р Антон Илиев и хон. ас. Владимир Вълев. При необходимост от материали по дисциплината, същите могат да бъдат изпратени по имейл, като за целта адресът на електронната ми поща е lawervalev@abv.bg.
05.12.2016 На 5.12.2016 г. (понеделник) от 9:00 до 13:30 в 424 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Програмиране" за специалност Софтуерно инженерство, 1-ви курс редовно обучение, при доц. д-р. Емил Хаджиколев (само за студентите от Украйна).
27.11.2016 На 27.11.2016 г. (неделя) от 09:00 ч. в 532 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с лектор доц. Теменужка Пенева.
12.11.2016 На 12.11.2016 г. (събота) от 10:00 ч. в 446 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с лектор доц. Теменужка Пенева.
29.10.2016 На 29.10.2016 (събота) от 9 ч. във 434 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Шаблони за проектиране с лектори гл. ас. д-р Емил Дойчев.
30.10.2016 На 30.10.2016 (неделя) от 10 ч. във 2. аула ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с лектори доц. д-р Добинка Грибачева и гл. ас. д-р Ива Докузова.
19.10.2016 На 19.10.2016 г. (сряда) от 10:00 ч. в 541 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Застрахователна математика при проф. д-р Николай Кюркчиев.
07.10.2016 На 07.10.2016 г. (петък) от 10:00 ч. в 544 каб. ще се проведе извънреден
изпит по всички дисциплини с лектор доц. Тодорка Терзиева. 
01.10.2016 На 01.10.2016 (събота) от 9.00 ч. в 532 к.з. ще се проведе допълнителен изпит при доц. д-р Крушков, гл. ас. д-р Шарков и ас. д-р Мая Стоева по "Киберсигурност", "Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)", "Създаване и обработка на векторни изображения" и ""Професионална обработка на цифрови изображения за печат, уеб и мобилни приложения 2015/16"  
28.09.2016  Желаещите да се явят на изпит при доц. Бояджиев (ОМИ, КЧМ, ЧМ, МО) да се запишат в каб. 543 в понеделник или вторник след обяд. Изпитът ще се проведе на 28.09.2016 г (сряда) след обяд.
01.10.2016  На 01.10.2016 г. (събота) от 09:00 ч. в 547 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с лектор доц. Теменужка Пенева.
26.09.2016 На 26.09.2016 г. (понеделник) от 13:30 ч. в каб. 341 ще се проведе извънреден изпит по английски език за всички специалности, курсове и форми на обучение. 
27.09.2016 На 27.09.2016 г. (вторник) от 11:00 ч. в каб. 343 ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини при доц. Кирил Коликов.
26.09.2016 На 26.09.2016 г. (понеделник) от 14:30 в 546 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Банково дело и Банкови ИС при хон. ас. И. Гешев.
28.09.2016 На 28.09.2016 г. (сряда) от 9:30 ч. в 432 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при доц. д-р Евгения Ангелова и ССИС при проф. д-р Асен Рахнев и гл.ас. д-р Елена Тодорова.
28.09.2016 На 28.09.2016 г. (сряда) от 9:00 ч. в каб. 438 ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с лектор доц. Емил Хаджиколев.
28.09.2016 На 28.09.2016 г. (сряда) от 9:00 ч. в 434 к. з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с лектор гл. ас. д-р Станка Хаджиколева
26.09.2016 На 26.09.2016 г. (понеделник) от 14:30 ч. в 434 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Софтуерни технологии за всички специалности при доц. д-р Ася Стоянова.
28.09.2016 На 28.09.2016 г. (сряда) от 13:30 ч. в 541 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при доц. д-р Елена Сомова.
30.09.2016 На 30.09.2016 г. (петък) от 14:00 ч. в 536 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при проф. д-р Антон Илиев и гл. ас. д-р Светослав Енков.
26.09.2016 На 26.09.2016 г. (понеделник) от 11:00 ч. в 424. ауд. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при проф. д-р Манчо Манев, проф. д-р Димитър Мекеров и гл.ас. д-р Асен Христов.
24.09.2016 На 24.09.2016 г. (събота) от 10:00 ч. в 533 к. з.   ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини с при доц. д-р Христо Крушков и гл. ас. д-р Мариана Крушкова
21.09.2016

На 21.09.2016 г. (сряда) от 14:00 ч. в 2 аула ще се проведе извънреден изпит по по всички дисциплини на катедра Математически анализ.

20.09.2016 На 20.09.2016 г. (вторник) от 9:30 ч. в 547 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Застрахователна математика при проф. д-р Николай Кюркчиев.
19.09.2016 На 19.09.2016 г. (понеделник) от 10:00 ч. в 441 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при доц. д-р Марта Теофилова.
16.09.2016

На 16.09.2016 г. (петък) от 13:00 ч. в 532 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при доц. д-р Веска Нончева.

На 16.09.2016 г. (петък) от 9:30 ч. в 232 каб. ще се проведе извънреден изпит по "Счетоводство и информационни системи" при проф. д-р Асен Рахнев.

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ