Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Теми на дипломни работи на завършващите магистри (юли 2016)
ТЕМИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ МАГИСТРИ (ЮЛИ 2016)
СТ 1 РМ      
ПАВЛИН КОСТАДИНОВ КОРИТАРОВ 1401407073 Портал за споделяне на снимки гл. ас. д-р Светослав Енков
ТОНИ ПЛАМЕНОВ КАРАВАСИЛЕВ 1501407001 Разширяване на функционалността на криптографски софтуер TNTCrypter гл. ас. д-р Светослав Енков
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ 1501407004 Двумодулна система за отчет  на работни потоци проф. д-р Станимир Стоянов
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ 1501407005 Мобилно приложение: Smartphone съветник ас. Йордан Тодоров
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА СТАНКОВА 1501407008 Уеб приложение за организиране на спортни събития гл. ас. д-р Владимир Вълканов
СЕМИЯ АКИФОВА ПЪТОВА 1501407012 Уеб услуга за обслужване на персонален асистент проф. д-р Станимир Стоянов
МИНЧО МАЛИНОВ СИМОВ 1501407013 Автоматичен контролер за управление на соларна система гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ГАЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА 1501407014 Уеб базирано приложение за изчисления в печатарската индустрия "Ink mixer" гл. ас Кремена Стефанова
ВЕЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 1501407015 Уеб сайт за уроци по дизайн "Tutorial Spot" хон. ас. Ирена Кехайова
ДУРЖАН СЕВГИН АХМЕД 1501407018 Разработване на оттологии свързани с културно историческо наследство на България доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева
МАРИЯ ВИКТОРОВА МАЛИНОВА 1501407019 Universal Windows Platform игра "Дама" доц. д-р Николай Павлов
ГЕОРГИ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ 1501407021 Телевизия "Хармония" - мултимедиен телевизионен и новинарски портал гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ГАНКА ЛАТЕВА  МИТЕВА 1501407029 Уеб система PES Card електронно ученически досие - профил ученик хон. ас. Иван Минов
ТАТЯНА  СТОЙЧЕВА  ГЕНЕВА 1501407030 Електронно ученическо досие /PES Card/ - профил класен ръководител хон. ас. Иван Минов
НИЛГЮН ВИЖДАН ИСМАИЛ 1501407033 Създаване на онтология за торта проф. д-р Станимир Стоянов
ЙОРДАН ВЕНЕЛИНОВ ХРИСТОЗОВ 1501407034 Реализация на играта "Hearts" с HTML 5 & JavaScript гл.ас. д-р Владимир Вълканов
МАРИО АЛЕКСАНДРОВ МАРИНКОВ 1501407035 Уеб базирана игра "Отело" с поддръжка за реални и симулирани играчи гл.ас. д-р Владимир Вълканов
ДИЯНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА 1501407039 Система за фитнес и здравословно хранене - HealthyBody хон. ас. Иван Минов
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ 1501407041 Автомобилна система за сигурност с глобално позициониране  гл.ас. д-р Светослав Енков
РАДОСЛАВ ВЕСКОВ СУРОВ 1501407048 Мобилна система за безконтактно споделяне на информация ас. Йордан Тодоров
ЗОЯ ВАЛЕНТИНОВА ЗАЙКОВА 1501407049 Уеб приложение за здравна информация гл.ас. д-р Иван Димитров
       
СТ 2 РМ      
ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ КЪРТИЧЕВ 601417004 Фитнес инструктор за андроид ас. Йордан Тодоров
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ТЪРКАЛАНОВ 1301417034 "Бъг терминатор" система за проследяване на дефекти гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ЙОРДАН МАРИНОВ РАЙКОВ 1301417048 Приложение за организиране на турнири гл. ас. д-р Станка Хаджиколева
АТАНАС ТРАЙКОВ АВКОВ 1401417004 Уеб базирана система за анализ на уеб страници хон. ас. Ирена Кехайова
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА 1401417005 Игра за мобилна платформа iOS - "Kitty Crush" ас. Йордан Тодоров
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 1401417006 Разработване на онтология - "Българска национална кухня" проф. д-р Станимир Стоянов
АЛЕКСАНДЪР ДИАНОВ БРЪНКОВ 1401417009 Финансов план гл. ас. д-р Владимир Вълканов
ПАВЛИН ТОДОРОВ ПАУНОВ 1401417010 Платформа за онлайн каталози с търговска цел гл. ас. д-р Емил Дойчев
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ 1401417013 CMS система за разработване на уеб приложение ас. Йордан Тодоров
АНГЕЛ ИВАНОВ БАЙРАКТАРОВ 1401417015 Система за записване на данни от електромер в уеб приложение ас. Йордан Тодоров
АНА ТРЕНДАФИЛОВА ДИМИТРОВА 1401417017 Разработване на електронно съдържание за "Ръководство по софтуерни технологии", базирано на SCORM  2004 стандарт доц. д-р Ася Стоянова - Дойчева
МИХАИЛ ТАНЕВ МАРИНОВ 1401417027 Система за анализ на спортни залози ас. Йордан Тодоров
ВЕНЦИСЛАВ ТОМОВ БОЯНОВ 1501417012 Уеб система индикираща движение гл. ас. д-р Иван Димитров
       
БИАЕ РМ1      
ЖЕКО СВЕТОЗАРОВ ЖЕКОВ 1401427027 Локализираща рекламна система гл. ас. д-р Иван Димитров
СИМОНА СВЕТОСЛАВОВА ХАДЖИЙСКА 1501427001 Самооценката на владеенето на английски език като фактор за повишаване на мотивацията на студентите за изучаване на чуждия език гл. ас. д-р Ваня Иванова
       
ОИИТУ 1РМ      
ВЕСЕЛА МИНКОВА КАРАДЖОВА 1501447001 Методически подход за преподаване на програмиране в интернет проф. Коста Гъров
ДОНКА МАРГАРИТОВА  ТОДОРОВА 1501447004 Един методически подход за преподаване на темата "Компютърна графика" в профилираната подготовка по информационни технологии проф. Коста Гъров
ДАНИЕЛА ЗДРАВКОВА  ДУРЖЕВА 1501447005 Изучаване на приложни програми в обучението по информационни технологии проф. Коста Гъров
       
ОИИТУ 2РМ      
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТРАЙКОВ 1401457001 Организация и защита на информацията в компютърна училища мрежа проф. д-р Коста Гъров
ГЕОРГИ ВИДОЛОВ МАКАВЕЕВ 1401457006 Обзор и основни характеристики на среди за електронно обучение проф. д-р Коста Гъров
МАРИЯ СТОИЛОВА ВОЙНОВА 1401457007 Компютърна текстообработка в прогимназията проф. д-р Коста Гъров
НАДЕЖДА ТОДОРОВА САЛАБАШЕВА 1401457009 Един методически подход за преподаване на електронни таблици в училище проф. д-р Коста Гъров
ИВЕЛИНА ВЕНКОВА ВЕЛЧЕВА 1401457011 Системи за управление на съдържанието и приложението им в обучението проф. д-р Коста Гъров
ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА СТОЙКИНА 1401457014 Преподаване на темата "Компютърни системи" в училище проф. д-р Коста Гъров
       
ОИТНУ       
ЕЛЕНА РАЕВА ПОПОВА 1501478001 Приложение на информационните технологии в часа на класа в началното училище доц. д-р Стефка Анева
       
ОИТП      
ЕРГИН РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ 1501488001 Онагледяване на учебното съдържание по география в шести клас чрез компютърни презентации гл. ас. д-р Генчо Стоицов
ДИАНА ДИМОВА АТАНАСОВА 1501488002  Мултимедийните презентации в обучението по предмета "История и цивилизация" в пети клас гл. ас. д-р Генчо Стоицов
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХИТОВА 1501488003 Изработка на "сайт-визитка" за адвокат на свободна практика, на основата на CMS-платформа гл. ас. д-р Генчо Стоицов
ТОДОР РУСЕНОВ КАРЕВ 1501488004 Приложение на информационните технологии в обучението по бит и технологии доц. д-р Стефка Анева
ЕЛИ КИРИЛОВА ВЛАХОВА 1501488005  Уеб приложение за народните танци, изучавани в училище  гл. ас. д-р Иван Димитров
ДИЯНА РУМЕНОВА ЯНКОВА 1501488006 Сайт на Основно училище "Христо Смирненски" -  град Генерал Тошево гл. ас. д-р Иван Димитров
КРАСИМИРА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 1501488007 Изработка на уеб базирано професионално портфолио гл. ас. д-р Иван Димитров
ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЧЕРНАШКИ 1501488008 Използване на софтуерни приложения в обучението по география и икономика гл. ас. д-р Иван Димитров
НАДЕЖДА АТАНАСОВА ГРОЗДАНОВА 1501488009 Информационните технологии в помощ на обучението по предмета "Човекът и природата " в шести клас доц. д-р Стефка Анева
       
ОМУ 1 РМ      
ФАТМЕ ШУКРИ УРУК 1401467009 Някои малко известни теореми в планиметрията  проф. д-р Пенка Рангелова
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА 1401467010  Някои свойства на произволен четириъгълник проф. д-р Пенка Рангелова
       
НУРАЙ НУРИ МЕХМЕД 1501467001 Решаване и обобщаване на геометрични задачи проф. д-р Пенка Рангелова
ЛИДИЯ МИТКОВА СТОЙКОВА 1501467002 Особености при решаване на планиметрични задачи проф. д-р Пенка Рангелова
АТАНАС ВАСИЛЕВ ИЛЧЕВ 1501467003 Задачи от правоъгълен триъгълник проф. д-р Пенка Рангелова
МАРИЯНА СЛАВОВА ТЕНЕВА 1501467004 Да определяме бързо броя на възможностите проф. д-р Пенка Рангелова
АНЕЛИЯ БАНКОВА АРНАУДОВА 1501467007 Претегляния и преливания проф. д-р Пенка Рангелова
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ