Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисерт. труд на Пеньо Георгиев

ПЛОВДИВСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ  ПО  МАТЕМАТИКА  И  ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ  СИСТЕМИ”

ПОКАНА

На 30.06.2016 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на
Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

Публична защита

на дисертационен труд за присъждане на образователна
и научна степен „Доктор” на тема:

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА МЕНИДЖЪРИ

 

Автор: Пеньо Георгиев Георгиев

Научен ръководител: проф. д-р Минчо Сандалски

 

 

Поканени са да присъстват всички желаещи!

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ