Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисерт. труд на Христо Христов

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА,
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

П О К А Н А
На 21.06.2016 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на
Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

Публична защита
на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на тема:
„Методика на преподаване на съвременни технологии за създаване на софтуер“

Автор: Христо Тошков Христов
Научен ръководител: доц. д-р Христо Крушков

Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ