Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Архив на новините
съобщения, проекти, специализации, семинари, конференции и др.

Списък на завършващите магистри, които ще се явят на ДИ (юли 2016)
Списък на завършващите бакалаври, които ще се явят на ДИ (юли 2016)
Теми на дипломни работи на завършващите бакалаври (юли 2016)
Теми на дипломни работи на завършващите магистри (юли 2016)
Покана за публична защита на дисерт. труд на Пеньо Георгиев
Конкурс за системен администратор на ФМИ
Инструктаж във връзка с атестирането на акад. състав на ФМИ
CEEPUS freemover mobility scolarships
Интензивен курс в Нови Сад
Практика по специалността и преддипломен стаж през летния период
Обява за защита на дисертационен труд на проф. д-р Снежана Гочева-Илиева
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ