Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 курс БИТ и 3 курс СТД, редовно обучение

За студентите от 3 курс специалност Бизнес информационни технологии и Софтуерни технологии и дизайн, редовно обучение, ще се проведе практика по специалността през есенния триместър от 6.11.2017 г. до 01.12.2017 г. (От понеделник до четвъртък за четирите седмици).

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там.

За целта в срок до 31.10.2017 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 02.11.2017 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Договор за практика по специалността.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 06.11.2017 г. (понеделник) от 09:00 ч. във 2 аула. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

 В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261 740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници за двата курса са следните:

за специалност Бизнес информационни технологии

  • гл. ас. д-р Мария Василева (Приемно време: понеделник 12:30ч. – 13:30ч. и четвъртък 13:30ч. – 14:30ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: понеделник 13:30ч. – 14:30ч. и вторник 15:30ч. – 16:30ч., каб. 241, тел.: 032/261 753, etodorova@uni-plovdiv.bg

за специалност Софтуерни технологии и дизайн

  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 14:15ч. – 15:15ч. и четвъртък 12:30ч. – 13:30ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: вторник 15:30ч. – 16:30ч. и сряда 13:30ч. – 14:30ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

Специалност “Бизнес информационни технологии”

гл. ас. д-р Мария Василева гл. ас. д-р Елена Тодорова
1301561040
1401561017
1501561001
1501561002
1501561003
1501561004
1501561005
1501561006
1501561007
1501561008
1501561009
1501561010
1501561011
1501561012
1501561013
1501561014
1501561016
1501561019
1501561020
1501561021
1501561022
1501561023
1501561024
1501561025
1501561026
1501561027
1501561028
1501561029
1501561030
1501561032
1501561033
1501561034
1501561035
1501561036
1501561037
1501561040
1501561043
1501561045
1501561046
1501561047
1501561049
1501561052
1501561054
1501561055
1501561056
1501561057
1501561058
1501561060
1501561061
1501561062
1501561063
1501561064
1501561065
1501561066
1501561067
1501561068
1501561069
1501561070
1501561071
1501561072
1501561073
1501561074
1501561075
1501561077
1501561078
1501561079
1501561081
1501561082
1501561084
1501561085
1501561086
1501561087
1501561088
1501561089
1501561090
1501561092
1501561093
1501561094
1501561095
1501561096
1501561097
1501561098
1601561114
1701561036

Специалност “Софтуерни технологии и дизайн”

гл. ас. д-р Десислава Войникова гл. ас. д-р Слав Чолаков
1501681001
1501681002
1501681003
1501681004
1501681005
1501681006
1501681007
1501681008
1501681009
1501681010
1501681012
1501681013
1501681015
1501681016
1501681017
1501681018
1501681020
1501681021
1501681022
1501681024
1501681025
1501681026
1501681027
1501681028
1501681029
1501681031
1501681032
1501681034
1501681035
1501681036
1501681037
1501681038
1501681039
1501681040
1501681041
1501681042
1501681043
1501681044
1501681045
1501681046
1501681047
1501681048
1501681049
1501681050
1501681051
1501681052
1501681054
1501681055
1501681056
1501681057
1501681058
1501681059
1501681060
1501681061
1501681062
1501681063
1501681064
1501681065
1501681066
1501681068
1501681069
1501681070
1501681071
1501681072
1501681074
1501681075
1501681076
1501681077
1501681078
1501681079
1501681080
1501681083
1501681084
1501681085
1501681086
1501681087
1501681088
1501681089
1501681090
1501681091
1501681092
1501681093
1501681094
1501681095
1501681097
1501681098
1501681102
1501681103
1501681104
1501681106
1501681107
1501681109
1501681111
1601681002
1601681003
1601681004
1601681108
1601681110
1601681111
1601681112
Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ