Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, И, БИТ, СТД, 3 курс, ЗАДОЧНО ОБ.

Практиката по специалността за студентите от 3. курс на специалности ИнформатикаБизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през Зимния семестър на 2022/2023 уч. г. в периода 12-16.09.2022 г. и 19-21.09.2022 г. за БИТ и СТД и в периода 12-16.09.2022 г. за "Информатика".

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за провеждане на практиката във фирма, имат възможност да провеждат практиката там. За целта в срок до 04.09.2022 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 09.09.2022 г. вкл. да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Всички студенти, които не са намерили самостоятелно фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ. Класирането по фирми ще бъде направено на 09.09.2022 г. по среден успех от следването до момента. Записването за избор на фирма ще се проведе онлайн чрез Google формуляр от 06.09.2022 до 08.09.2022 г., вкл. Подобности ще бъдат публикувани в тази обява.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници специалностите са следните:

  • Бизнес информационни технологии - гл. ас. д-р Мария Василева, mariavasileva@uni-plovdiv.bg
  • Софтуерни технологии и дизайн гл. ас. д-р Слав Чолаков, cholakovs@uni-plovdiv.bg
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ