Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преддипломен стаж за БИТ, Информатика и СТД 4 курс, редовно обучение

За студентите от 4 курс “Бизнес информационни технологии”, “Информатика” и „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, ще се проведе преддипломен стаж по специалността през пролетния триместър от 29.05.2017 г. до 09.06.2017 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да го провеждат там.

За целта в срок до 22.05.2017 г. (понеделник) трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2). Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация - изтегли.

Договор за стаж по специалността. -> link

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ на 29.05.2017 г. (понеделник) от 09:00 ч. във 2. аула. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261 740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Приложение 2 -> link се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на стажа по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници са следните:

  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: понеделник 12:30 ч. – 13:30 ч. и вторник 10:00 ч. – 11:00 ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: понеделник 12:30 ч. – 13:30 ч. и вторник 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).
  • ас. д-р Мария Василева (Приемно време: вторник 11:00 ч. – 12:00 ч. и петък 14:00 ч. – 15:00 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Йордан Епитропов (Приемно време: четвъртък 11:45 ч. – 12:45 ч. и петък 12:45 ч. – 13:45 ч., каб. 343, тел.: 032/261 741, epitropov@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: сряда 12:00 ч. – 13:00 ч. и петък 13:00 ч. – 14:00 ч., каб. 241, тел.: 032/261 753, etodorova@uni-plovdiv.bg).

 Разпределение по факултетни номера:

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Йордан Епитропов

ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

„Софтуерни технологии и дизайн“ 

“Информатика” 

“Бизнес информационни технологии”

1301681001
1301681002
1301681003
1301681005
1301681006
1301681008
1301681010
1301681011
1301681012
1301681014
1301681015
1301681016
1301681017
1301681018
1301681020
1301681021
1301681022
1301681023
1301681024
1301681025
1301681026
1301681027
1301681028
1301681029
1301681030
1301681031
1301681032
1301681033
1301681034
1301681035
1301681036
1301681039
1301681040
1301681041
1301681042
1301681044
1301681045
1301681046
1301681048
1301681049
1301681051
1301681052
1301681055
1301681058
1301681060
1301681061
1301681063

1301681064
1301681065
1301681067
1301681069
1301681070
1301681071
1301681073
1301681074
1301681075
1301681076
1301681078
1301681079
1301681080
1301681081
1301681082
1301681083
1301681084
1301681085
1301681086
1301681087
1301681089
1301681090
1301681091
1301681093
1301681094
1301681095
1301681096
1301681097
1301681101
1301681102
1301681103
1301681104
1301681105
1301681106
1301681107
1301681108
1301681110
1301681111
1301681113
1301681115
1301681117
1301681118
1301681119
1301681121
1301681122
1301681123
1301681125
1301681126
1301681129
1601681114

1201261070
1301261001
1301261002
1301261003
1301261004
1301261005
1301261007
1301261010
1301261012
1301261013
1301261014
1301261015
1301261016

1301261017
1301261019
1301261021
1301261022
1301261024
1301261025
1301261026
1301261029
1301261030
1301261031
1301261032
1301261034
1301261035
1301261036
1301261038
1301261040
1301261041
1301261044
1301261046
1301261047
1301261048
1301261050
1301261051
1301261055
1301261057
1301261059
1301261060
1301261062
1301261066
1301261067
1301261068
1301261071
1301261072
1301261079
1301261080
1301261081
1301261084
1401261044
1401261115
1401261117
1401261118
1601261031
1601261119

1101561078
1201561022
1301561001
1301561002
1301561003
1301561004
1301561005
1301561006
1301561007
1301561008
1301561009
1301561011
1301561012
1301561013
1301561014
1301561015
1301561016
1301561017
1301561018
1301561019
1301561020
1301561021
1301561024
1301561025
1301561026
1301561027
1301561029
1301561032
1301561033
1301561034

 

 

 

 

 

 

1301561036
1301561037
1301561038
1301561039
1301561041
1301561042
1301561045
1301561046
1301561047
1301561048
1301561049
1301561050
1301561051
1301561052
1301561054
1301561056
1301561057
1301561058
1301561059
1301561060
1301561061
1301561063
1301561064
1301561066
1301561067
1301561068
1301561069
1301561071
1301561072
1301561073
1301561074
1301561075
1301561076
1301561078
1301561079
1301561080
1301561082
1301561083
1301561085
1301561086
1301561088
1301561091
1301561092

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ