Програма за визуализиране на криви на Безие (от Михаил Кочанов)

Get
Microsoft Silverlight
Shift + click добавя точка
Ctrl+click трие точка
Произволна точка може да бъде местена
source code