Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Основи на ИТ мениджмънта и системното администриране    English
Факултет по математика и информатика - Основи на ИТ мениджмънта и системното администриране
 Лектор  проф. д-р Асен Рахнев и Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ)
 Анотация 
Курсът представлява въведение в основите на ИТ мениджмънта, както и основни принципи при проектиране, внедряване, администриране и поддръжка на информационните технологии в съвременния свят. Целта на курса е да се положат основи за разбиране на работата на ИТ отдела от гледните точки на ИТ мениджъра и на ИТ специалиста. Да се дадат основни насоки при употребата на ИТ в различни сфери.
Съдържание  

1. 

  1. Предпоставки за възникване на ИТ мениджмънта. Особенности на информационните технологии и ИТ мениджмънта.
  2. IT Service Management – една концепция за управление на ИТ
  3. Преглед на ITIL, CobiT, ISO/IEC 20000, MOF и др. Ползи и вреди при имплементирането им.
  4. Професия сис. администратор и професия ИТ мениджър – допирни точки и различия
  5. Внедряване на информационни технологии.
  6. Администриране на компютърни мрежи.
  7. Курсов проект.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ