Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Проектиране и разработка на разпределени приложения (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Проектиране и разработка на разпределени приложения (Практикум)

 Лектор  Николай Павлов
Анотация
     Целта на курса е студентите да се запознаят с теоретичния модел и да придобият практически опит за проектиране и изграждане на разпределени приложения чрез средите за разработка Microsoft .NET Framework и Borland Delphi. Основно внимание се отделя на технологиите Component Object Model (COM), .NET Remoting, и уеб-услуги, базирани на Simple Object Access Protocol (SOAP). Разглежда се изграждането на потребителски интерфейс като стандартни Windows-приложения или като Интернет-базирани приложения чрез ASP.NET, както и моделът SmartClient. Курсът изисква познания по обектно ориентирано програмиране, SQL бази данни и Microsoft .NET Framework.
Съдържание

1. Въведение в теорията на разпределените приложения. Многослойни приложения – архитектура, предимства, недостатъци. Въведение в компонентния модел на програмиране. Обмен на данни между приложения.

2. Преглед на технологиите COM, COM+, Remoting, Enterprise Messaging.

3. Въведение в Уеб-услуги (web services). SOAP-базирани web-услуги с .NET Framework.

4. Разработване на уеб-услуги с ASP.NET.

5. Сигурност.

6. Мащабируемост.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ