Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език в маркетинга    English
Факултет по математика и информатика - Английски език в маркетинга

 Лектор  гл. ас. Иван Шотлеков; гл. ас. Ваня Иванова
Анотация
      Предлаганият курс е предназначен да запознае студентите с основите на маркетинга, такъв, какъвто изглежда в светлината на съвременната теория и практика. От участниците се очаква активно участие по време на занятията и при изпълнението на допълнителните задания. Необходимо е курсистите да притежават поне средно ниво на владеене на английски език, което лесно могат да проверят на адрес: http://www.anglolang.co.uk/englishtestpages/placement/test.html
Няма ограничение с оглед на курс и специалност, а единствено нивото на владеене на английски език, което трябва да бъде поне средно напреднали - B1 (Threshold) по схемата на Съвета на Европа, т.е. Intermediate по по-разпространеното наименование.
Съдържание
1. Маркетингът на 21ви век.
2. Адаптиране на маркетинга към новата икономика.
3. Създаване на удовлетворение, стойност и задържане на клиентите.
4. Печелене на пазари чрез пазарно-ориентирано стратегическо планиране.
5. Събиране на информация и измерване на търсенето на пазара.
6. Ориентиране в пазарната среда.
7. Анализиране на потребителските пазари и поведението на клиентите.
8. Анализиране на търговските пазари.
9. Конкуренция.
10. Идентифициране на пазарни сегменти и избор на целеви пазари.
11. Позициониране и диференциране на предлагането на пазара чрез жизнения цикъл на изделието.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ