Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език за учители по информатика    English
Факултет по математика и информатика - Английски език за учители по информатика

 Лектор  хон. преп. Кейт Кели
Анотация 
Целите на курса са да:
  • изследва приложението на компютрите в класната стая като потенциал
  • за преподаване и образоване;
  • предложи на студентите практика по английски език
  • (изисква се необходим езиков минимум от участниците в курса);
  • да допринесе за развитието на професионалните умения, средства и познания на студентите
  • ;
  • да промени установената практика преподавателя да бъде централна фигура в класната стая
  • ;

Това не е специализиран курс по информатика, информационни технологии или мултимедия.

The course aims to:
* explore the use of computers in the classroom a as dynamic for teaching and learning;
* offer students classroom English (students must have a minimum level of English to begin the course);
* contribute to subject specialism skills, tools, and knowledge of students;
* change the teacher-focus of traditional classroom learning.

This is not a specialist course for computer science, information technology
or mutli-media technology.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ