Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Банково и бюджетното счетоводство    English
Факултет по математика и информатика - Банково и бюджетното счетоводство

 Лектор  гл. ас. д-р Иван Иванов
Анотация 
   Банковото и бюджетно счетоводство се явяват втора част на избираемата дисциплина "Кратък бизнес курс", където първо е изучавано счетоводство на предприятието, а сега се изучават счетоводствата на бюджетните предприятия (общини, кметства, училища), а също така и на банковите клонове.
Съдържание  
1. Бюджетно счетоводство.
  · Нормативна база
  · Организация на отчетността
  · Видове бюджет
  · Отчитане на материалните запаси
  · Отчитане на приходите
  · Отчитане на разходите
  · Отчитане на дълготрайните активи
  · Годишно приключване
2. Банково счетоводство.
  · Пасивни банкови операции
  · Наредби на БНБ за дейността на банките
  · Активни банкови операции
  · Ликвидност на банките
  · Отчитане на разчетите с банките и клоновете
  · Отчитане на дълготрайните активи
  · Годишно приключване на банките
  · Финансовият контрол, упраляван спрямо банките и бюджетните
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ