Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Риманови функции    English
Факултет по математика и информатика - Риманови функции
 
 Лектор  проф. д. м. н. Станчо Димиев
Анотация 
   Класически курс по работите на Риман, Якоби и Пикар. Геометрично третиране на многозначни функции.
Съдържание  
1. Локално съществуване (при обикновени точки, при необикновени точки).
2. Многоъгълник на Нютон. 
3. Редове на Пюйзо. 
4. Поле на алгебрични функции. Идеали и дивизори.
5. Теорема на Риман-Рол. 
6. Риманови функции.
7. Методи на римановите повърхнини. Нагледен материал.
8. Компактни риманови повърхнини.
9. Абелеви функции.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ