Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Афинна геометрия    English
Факултет по математика и информатика - Афинна геометрия
Афинна геометрия

 Лектор  доц. д-р Райна Балабанова
 Анотация 
     Основни свойства на афинните преобразувания и приложения при изучаване на триъгълници и четириъгълници. Класификация на афинните преобразувания в зависимост от броя на двойните елементи. Приложения в задачи, свързани с успоредност, отношение на отсечки, отношения на лица.
 Съдържание  
1. Група на афинните преобразувания. Определение, свойства, приложения.
2. Проективно-афинни преобразувания. Определение, свойства, приложения.
3. Аналитично задаване на афинните преобразувания. Приложения.
4. Двойни елементи на афинните преобразувания. Двойни точки и двойни направления.
5. Класификация на афинните преобразувания. Приложение в геометрични задачи.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ