Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИИТУ ОИИТУ (2 г., І курс) – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - ОИИТУ (2 г., І курс) – зимен триместър

 Последна актуализация: 23.12.2015 г.

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2015/2016 година

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
 
Специалност ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ (2 г.)
     Курс I   Уч. 2015/16 г.   зимен(Б) триместър

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

09.01.(събота),11:00-14:00

Хоспетиране.
Презентация на разработени уроци
проф. Коста Гъров, доц. Стефка Анева

Текущо оценяване

534 к.з.

10.01.(неделя), 9:00-18:00

Училищен курс по информатика
проф. Коста Гъров

лекции

534 k.з.

16.01.(събота),9:00-18:00

Училищен курс по информатика
доц.  Стефка Анева

Лабораторни занятия

534 к.з.

17.01.(неделя), 9:00-15:00

Училищен курс по информатика
доц. д-р Стефка Анева

Лабораторни занятия

534 к.з.

23.01.(събота), 9:00-16:00

ПЕДАГОГИКА

лекции

534 к.з.

24.01.(неделя), 9:00-16:00

ПЕДАГОГИКА

лекции

534 к.з.

30.01.(събота), 9:00-18:00

Компютърни архитектури
доц. д-р Тодорка Терзиева

лекции

534 к.з.

31.01.(неделя), 9:00-18:00

Компютърни архитектури
доц. д-р Тодорка Терзиева

Лабораторни занятия

534 к.з

06.02.(събота), 9:00-16:00

ПЕДАГОГИКА

упражнения

534 к.з.

13.02.(събота), 8:30-10:00

Училищен курс по информатика
проф. Коста Гъров, доц. Стефка Анева

Изпит

534 к.з.

13.02.(събота), 11:00-13:00

Компютърни архитектури
доц. д-р Тодорка Терзиева

Изпит

534 к.з.

20.02.-11.03.2016 г.

Текуща педагогическа практика
Проф. Коста Гъров,
доц. Стефка Анева,
базов учител Нели Кузева

 

ОМГ-Пловдив.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ