Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2002 година протокол № 19 / 13.11.2002    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 19 / 13.11.2002
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 19 / 13.11.2002

1. ФС избра след тайно гласуване за редовен асистент по 01.01.12 (Информатика) към катедра "Компютърни системи" кандидата Станка Иванова Хаджиколева.

2. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за професор по научната специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата (Теория на числата) към катедра "Алгебра" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

3. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за доцент по научната специалност 01.01.09 Изчислителна математика (Числени методи) към катедра "Приложна математика и моделиране" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяване в Държавен вестник.

4. ФС прие предложение за обявяване на 1 (един) конкурс за доцент по научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Вероятности и статистика) към катедра "Приложна математика и моделиране" със срок 3 (три) месеца от датата на обявяване в Държавен вестник.

5. ФС прие нови учебни планове, влизащи в сила от началото на учебната 2002/03 г., по бакалавърските специалности Информатика, Математика и информатика, Математика, Приложна математика.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ