Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение Бизнес математика - редовно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика - редовно
Специалност Бизнес математика - Редовно
Курс Предмет Преподавател Линк за материали Пояснение за достъп

1

Обектно-ориентирано програмиране  доц. д-р Е.Сомова Връзка с материали  
Софтуерни системи по математика гл.ас. д-р Д.Войникова Дистанционното обучение ще се проведе
чрез Google Classroom
На всички студенти по списък е изпратена покана
към курса към акаунт в домейна uni-plovdiv.bg.
Английски език хон.ас. П.Ганева English_FMI_Plovdiv  
 
2 Теория на вероятностите и мат. статистика гл.ас. д-р П.Копанов https://classroom.google.com/c/MzExNjA3OTU1ODM2  
Иконометрия гл.ас. д-р Д.Войникова Дистанционното обучение ще се проведе
чрез Google Classroom
На всички студенти по списък е изпратена покана
към курса към акаунт в домейна uni-plovdiv.bg.
Математически основи на микроикономиката гл.ас.д-р А.Христов http://fmi-plovdiv.org/manev/Asen/MOMiIk.htm
http://web.uni-plovdiv.bg/asehri/MIKROIKONOMIKA/ hristov_asen@mail.bg
 
 
3 Изчислителна математика 1 гл.ас. д-р Атанас Иванов https://classroom.google.com/c/MzEyMDMyODI3MjQw?cjc=z4w5cyg  
Инвестиции и инвестиционни техники проф. д-р А.Захариев meet.google.com/jvu-vpyt-nro zandrey@uni-plovdiv.bg
Теория на графите в мениджмънта проф. дмн М.Манев https://classroom.google.com/u/1/c/Mjk4MDc4MDY1NTA3
Упражнения: Google Classroom 
e-mail на ПУ; Код на курса: xzknxcs; За упражненията на всички студенти по списък е изпратена покана
към курса към акаунт в домейна uni-plovdiv.bg.
 
4 Обзорни лекции по математика доц. Хр. Кулина/гл.ас.д-р А.Христов https://classroom.google.com/c/MzExOTkwNzQzNzIy?cjc=wuahqul  
Обзорни лекции по математика проф. д-р Б. Златанов https://classroom.google.com/ h7vatjq
Последна актуализация: 02.04.2021г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ