Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Анализ на данни и изработване на интерактивни справки    English
Факултет по математика и информатика - Анализ на данни и изработване на интерактивни справки
 Лектори

доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова

Анотация

Курсът има за цел да запознае студентите с техники за анализ на данни и изготвяне на визуални интерактивни справки с цел подпомагане на процесите по взимане на информирани бизнес решения. По време на курса ще бъдат решавани практически задачи по събиране, анализиране, визуализиране и споделяне на данни от разнообразни източници. Ще бъдат създадени и интегрирани потребителски модели за обработка на данните. Курсът ще представи как могат да бъдат генерирани персонализирани интерактивни графики и отчети, които да спомогнат за вземането на бизнес решения и прогнозиране. Успешното усвояване на съдържанието на този курс ще гарантира на студентите отлично анализиране и представяне на данни от различни ресурси.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ