Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Облачни технологии на IBM    English
Факултет по математика и информатика - Облачни технологии на IBM
 Лектори проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Илия Гацев
Анотация

Тази учебна дисциплина е фокусирана върху запознаване на студентите със съвременните тенденции в облачните технологии. Учебната дисциплина въвежда студентите в практическата конфигурация на облачните технологии. Разглеждат се: историята на хардуера, мрежовите технологии, сървърните технологии, технологиите за виртуализация, писане на команди, търсене на технически проблеми като съпътстващи елементи и компоненти от облачните технологии с цел по-лесното разбиране и усвояване на материята от студентите. Почти всяка лекция е разделена на теоретична и практическа част в съотношение 50:50 или 60:40. В рамките на курса студентите научават и как да разработват софтуер, използвайки облачните технологии.

Учебната дисциплина започва с основите на суперкомпютрите, продължава с мрежови технологии и сървърни технологии, Linux въведение и въведение в търсенето на технически проблеми.

Основният фокус на учебното съдържание е върху облачните технологии (инфраструктура като услуга, платформа като услуга и софтуер като услуга).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ