Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол № 33 / 24.10.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 33 / 24.10.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 33 / 24.10.2018 г.

 

  

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 24 октомври 2018 г. /сряда/ се проведе извънреден Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: няма отсъстващи.

Редуцирани: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – гост преподавател от 01.10.2018 г.; доц. д-р Неделчо Велев Милев – пенсиониран от 01.07.2018 г.; доц. д-р Веска Пенчева Нончева – в неплатен отпуск.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 32; Отсъстващи – 0; Присъстващи – 32;

ДНЕВЕН РЕД:

1)    Определяне на структурата на Общото събрание на ФМИ на 28.11.2018 г.

            ПО ТОЧКА 1):

    Във връзка с провеждането на Общо събрание на Факултет по математика и информатика на 28.11.2018 г. (сряда) от 16:00 ч. в голямата зала на курортен комплекс „Камелия”, Пампорово се предлага следната структура: членове – 110 души; от тях 77 са академичен състав (70 %); 22 докторанти и студенти (20 %); 11 души учебно-помощен персонал (10 %). 

Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика в делови порядък взе следното

РЕШЕНИЕ:
             ФС прие следното предложение за структура на Общото събрание на ФМИ на 28.11.2018 г.:
членове – 110 души; от тях 77 са академичен състав (70 %); 22 докторанти и студенти (20 %); 11 души учебно-помощен персонал (10 %).

 

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ