Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Специални раздели на висшата математика    English
Факултет по математика и информатика - Специални раздели на висшата математика
 Лектори  проф. д.м.н. Тодор Желязков
Анотация
Решават се обощено-реципрочни уравнения. Разглеждат се специални класове от уравнения от висши степени, теорията на кардиналните и ординални числа, Проблема на континуума и разслояване на математиката. Решават се логически задачи чрез теорията на графите и с табличен метод. Разглеждат се трансформацията на Чирнхаус, разпределението на корените на реално уравнение в даден интервал чрез прилагане на теоремата за субституциите, на Рол, Декарт, Бюдан-Фурие и Щурм и комбинаторни задачи за съединения без повторения и с повторения.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ