Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерно инженерство - задочно    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство - задочно
Последна актуализация: 24.04.2019 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2018/19 учебна година
на специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Програмиране,
доц. Емил Хаджиколев
27.10.2018 (събота)
03.11.2018 (събота)
246 к. з.
10:00 юни 2019 10:00 
Линейна алгебра и аналитична геометрия, 
доц. Марта Теофилова
18.11.2018 (неделя)
25.11.2018 (неделя)
423 ауд.
14:00
10:00
юни 2019 10:00
Уеб програмиране 1,
гл. ас. д-р Христо Христов
Текуща оценка юни 2019 10:00
Зимен
(Б)
Обектно-ориентирано
програмиране 1 
проф. Станимир Стоянов
26.01.2019 (събота)
03.02.2019 (неделя)
246 к. з.
10:00   юни 2019  
Дискретни структури
доц. Христо Кискинов
16.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
424 ауд.
10:00  юни 2019  
Английски език  Текуща оценка  юни 2019  
Пролетен
(В)
Алгоритми и структури от данни
проф. Ангел Голев
25.05.2019 (събота) 
08.06.2019 (събота)
423 ауд.  
10:00  юни 2019   
Обектно-ориентирано програмиране 2
доц. Николай Павлов
18.05.2019 (събота)
01.06.2019 (събота)
423 ауд. 

10:00
14:00

юни 2019   
Математически анализ
доц. Атанаска Георгиева

20.04.2019 (събота)
423 ауд.
11.05.2019 (събота)
436 с.з. 

10:00  юни 2019  
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Въведение в софтуерното
инженерство,
доц. Ася Стоянова
03.11.2018 (събота)
446 к. з.
10.11.2018 (събота)
246 к. з.
14:00

10:00
юни 2019 10:00 
Бази от данни,
проф. Станимир Стоянов
18.11.2018 (неделя)
446 к. з.
24.11.2018 (събота)
146 к. з.
14:00

10:00
юни 2019 10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Операционни системи и компютърни архитектури
проф. Ангел Голев
16.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
346 к. з.
10:00  юни 2019  
Уеб програмиране 2
гл. ас. д-р Никола Вълчанов
02.02.2019 (събота)
446 к. з.
09.02.2019 (събота)
346 к. з.
14:00

10:00
 юни 2019  
Избираема дисциплина Текуща оценка
Пролетен
(В)
Разпределени приложения
доц. Николай Павлов / док-т Павел Кюркчиев
20.04.2019 (събота)
424 ауд.
12.05.2019 (неделя)
546 к.з.
 10:00  юни 2019  
Компютърна графика и ГПИ
доц. А. Пенев
18.05.2019 (събота)
02.06.2019 (неделя)
546 к.з.
 14:00  юни 2019  
Интелигентни системи
проф. С. Стоянов
 Текуща оценка  юни 2019  

Практикум по ООП и БД
доц. Вълканов

 Текуща оценка
18.05.2019 (събота) 14:00
Представяне на проекти

 юни 2019  
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
         
         
         
   
Зимен
(Б)
         
         
   
   
Пролетен
(В)
         
         
 
   
   
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
 Есенен
(А)
         
         
         
   
Зимен
(Б)
         
         
         
   
Пролетен
(В)
         
   
   

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ