Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Учител по информатика и информационни технологии (квалификация) учебен план    English
Факултет по математика и информатика - учебен план
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Учебни дисциплини
Лекции
Упражнения
Семинарни занятия
Форма на приключване
Задължителни дисциплини
Педагогика
24
-
-
изпит
Психология
18
-
-
изпит
Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
6
6
-
зачитане
Училищен курс с методика на преподаването по информатика
12
6
6
изпит
Програмиране (Въведение в информатиката и увод в програмирането)
24
12
-
изпит
Информационни системи и бази от данни
24
12
-
изпит
Интегриран практикум по информатика
-
-
12
тек. оценка
Общо
108
36
18
 
 
Задължително избираеми дисциплини
Методика
на обучението
по информатика
12
6
-
изпит
Информационни технологии в управление на образованието
6
-
6
зачитане
Общо
18
6
6
 
 
Факултативни дисциплини
Компютърни системи и комуникации
12
12
-
изпит
Съвременни информационни технологии вобучението
12
-
-
изпит
Интегриран практикум по информатика
-
-
12
тек.оценка
Общо
24
12
12
 
 
Педагогическа практика
Хоспетиране
-
12
 -
заверка
Текуща педагогическа практика
-
18
-
тек.оценка
Преддипломна педагогическа практика
-
-
30
зачитане
Общо
 
30
 30
 
 
Държавен практико-приложен изпит
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ