Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Учител по математика (квалификация) учебен план Училищен курс по анализ    English
Факултет по математика и информатика - Училищен курс по анализ
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Дисциплината включва: Числови редици и редове, реални функции, граници и непрекъснатост на реални функции, производни на реални функции, приложения на производните за изследване на функции, екстремални задачи в училищния курс по математика.
 
Съдържание
  1. Числови редици и редове. Числови редици. Общ член. Аритметична прогресия. Геометрична прогресия. Пресмятане на суми. Граница на числова редица. Сходящи и разходящи редици. Правила за граничен преход. Сходимост на монотонните редици. Приложения на числовите редици в училищния курс по геометрия. Сходящи и разходящи числови редове. Безкрайно малка геометрична прогресия. Геометричен ред.
  2. Граници и непрекъснатост на числови функции. Числови функции. Дефиниционна област. Област от стойности. Ограничени и неограничени функции. Монотонни функции. Четни и нечетни функции. Периодични функции. Сложна функция. Обратни функции. Граница на функция. Правила за граничен преход. Основни граници. Непрекъснати функции. Свойства на непрекъснатите функции.
  3. Производна на функция. Дефиниция за производна. Геометрична и механична интерпретация на производната. Правила за диференциране. Производни на основните елементарни функции. Производни от по-висок ред.
  4. Приложения на производните. Критерии за константност и за монотонност на диференцируеми функции. Локални и глобални екстремуми на функция. Екстремални задачи. Приложения при урвнения и неравенства. Изпъкнали функции – приложения.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ