Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Извънкласна работа по информатика    English
Факултет по математика и информатика - Извънкласна работа по информатика
 Лектори  проф. д.м.н. Стоян Капралов
Анотация
Дисциплината “Извънкласна работа по информатика” запознава студентите с избрани теми от извънкласната работа по информатика. Дисциплината е продължение на дисциплините Програмиране, Обектно-ориентирано програмиране, Алгоритми и структури от данни и Дискретна математика. Целите на курса са: студентите да получат начална подготовка като бъдещи преподаватели в извънкласни форми по информатика за ученици; подготовка за участие в национални и международни студентски състезания по програмиране (BCPC, ACM-ICPC).
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ