Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Обучение по информатика и информационни технологии в училище (магистър) 2 г.    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информатика и информационни технологии в училище (магистър) 2 г.

Професионална квалификация:
Учител по информатика и информационни технологии

Форма и продължителност на обучението:
Редовна, 2 години.

Изисквания за прием:
Бакалавърска степен.

Анотация на магистърската програма:
В програмата са застъпени базовите информатични познания, които са необходими за преподаване на дисциплините Информатика и Информационни технологии в средното училище, както и необходимите за придобиване на учителска правоспособност дисциплини като Педагогика, Психология, Методика на обучението и Училищен курс по информатика и информационни технологии. Освен необходимите научни познания, учебният план предвижда и придобиване на основните за професионалните учители технически умения, както и задълбочаване и специализиране на тези знания и умения за успешно преподаване не само на задължителните, но и на профилираните курсове по Информатика и Информационни технологии. В учебната програма са застъпени и избираеми дисциплини, които дават възможност на студентите сами да определят своята тясна специализация. Обучението завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на актуален проблем с практическа насоченост.

Реализация:
Завършилите специалността са подготвени не само да преподават на високо професионално равнище информатика и информационни технологии, но и да прилагат информационни технологии в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научно-изследователски групи.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ