Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Бизнес информатика с английски език (магистър) 2 г. учебен план    English
Факултет по математика и информатика - учебен план
Професионална квалификация
Форма на дипломиране
Форма
на обучение
ИНФОРМАТИК
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
редовна

ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Учебни дисциплини
Триместриален хорариум
Седмичен
хорариум
Форма на
приключване
Есенен триместър
220
22
 
Компютърни архитектури
60
4 + 0 + 2
изпит
Структури от данни и програмиране
80
4 + 0 + 4
изпит
Обектно-ориентирано програмиране
80
4 + 0 + 4
изпит
 
Зимен триместър
200
20
 
Бази от данни
80
4 + 0 + 4
изпит
Дискретна математика
60
4 + 0 + 2
изпит
Практикум
60
0 + 0 + 6
тек. оценка
 
Пролетен триместър
180
18
 
Изкуствен интелект
60
4 + 0 + 2
изпит
Софтуерни технологии
60
4 + 0 + 2
изпит
Компютърни мрежи и комуникации
60
4 + 0 + 2
тек. оценка
 
Общ хорариум
600
 
 

ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Учебни дисциплини
Триместриален хорариум
Седмичен
хорариум
Форма на
приключване
Есенен триместър
200
24
 
Практика на търговските дружества
40
4 + 0 + 0
изпит
Финансова математика
40
4 + 0 + 0
изпит
Бизнес английски език
40
0 + 0 + 4
тек. оценка
Уеб базирано програмиране
50
4 + 0 + 1
изпит
Практикум
30
0 + 0 + 3
тек. оценка
 
Зимен триместър
200
18
 
Счетоводство на търговските дружества
50
4 + 0 + 1
изпит
Управление и анализ на проекти
50
3 + 0 + 2
изпит
Бизнес комуникации на английски език
40
0 + 0 + 4
тек. оценка
Европейска бизнес среда
30
3 + 0 + 0
тек. оценка
Избираема дисциплина
или практикум
30
3 + 0 (0 + 3)
тек. оценка
 
Пролетен триместър
160
12
 
Инвестиции и инвестиционни техники
30
3 + 0 + 0
изпит
Електронни услуги
30
3 + 0 + 0
тек. оценка
Бизнес информационни системи
30
0 + 0 + 3
тек. оценка
Английски език в официалните документи в Европейския съюз
40
0 + 0 + 4
изпит
Избираема дисциплина
или практикум
30
3 + 0 (0 + 3)
тек. оценка
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа
-
-
-
 
Общ хорариум
560
 
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ