Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТП ОИТП – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - ОИТП – зимен триместър

Последна актуализация: 23.12.2015 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2015/2016 година
ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В  ПРОГИМНАЗИЯТА
магистър (1 г.)
зимен (Б) ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
09.01. (събота), 9:00-17:00 Компютърни презентации
гл. ас. д-р Генчо Стоицов  
лекции 432 к.з.
10.01. (неделя), 9:00-17:00 Компютърни презентации
гл. ас. д-р Генчо Стоицов  
лабораторни
занятия
432 к.з.
23.01. (събота), 9:00-17:00 Текстобработка
Доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова
лекции 432 к.з.
24.01. (неделя), 9:00-17:00 Текстобработка
Доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова
лабораторни
занятия
432 к.з.
30.01. (събота), 9:00-17:00 Текстобработка
Доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова
лабораторни
занятия
432 к.з.
31.01. (неделя), 9:00-17:00 Електронни таблици
Доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова
лекции 432 к.з.
06.02. (събота), 9:00-16:00 Електронни таблици
Доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Елена Тодорова
лабораторни
занятия
432 к.з.
07.02. (неделя), 9:00-16:00 Съвременни ИТ в образованието
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
лекции 431 к.з.
13.02. (събота), 9:00-10:45  ТЕКСТОБРАБОТКА
 доц. Евгения Ангелова, гл. ас. Е. Тодорова
Изпит 432 к.з.
13.02. (събота), 11:00-17:00 Електронни таблици
доц. Евгения Ангелова
лабораторни
занятия
432 к.з.
14.02. (неделя), 8:30-10:45 ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ
Доц. Е. Ангелова, гл. ас. Е. Тодорова
Изпит 432 к.з.
14.02.(неделя),11:00-18:00 Съвременни ИТ в образованието
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
лабораторни
занятия
432 к.з.
20.02. (събота), 9:00-17:00 Съвременни ИТ в образованието
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
лабораторни
занятия
432 к.з.
21.02. (неделя),9:00-17:00 Практикум
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
лабораторни
занятия
432 к.з.
27.02. (събота),8:30-10:30 Съвременни ИТ в образованието
гл. ас. д-р Генчо Стоицов
Изпит 432  к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ