Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 47 / 16.04.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 47 / 16.04.2014

ПРОТОКОЛ № 47 / 16.04.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 16.04.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Манчо Манев,  и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане дневния ред на ФС.
  2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 23.04.2014 г.:
ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложения във връзка с приемането на нов "Правилник за устройството и дейността на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
  2. Докторанти.
  3. Отчети на Факултетни комисии.
  4. Разни.
  5. Избор за академичната длъжност "Професор".

РЕШЕНИЕ 2: ДС предлага да се приеме становище от ФС на ФМИ, относно проекта от 22.03.2014 г. на Правилник за устройството и дейността на ПУ.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие:в срок до 12 ч. на 16.05.2014 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща в Деканата обобщени предложения за избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно) за Есенния триместър на учебната 2014/2015 година.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 10.05.2014 г. ръководителите на катедри да изпратят по електронната поща разпределението на часовете по специалности, за учебната 2014/2015 година на следните имейли:
mmanev@uni-plovdiv.bg;
nmileva@gmail.com;
gerry.koleva@fmi-plovdiv.org
 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ