Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Управление качеството на IT процесите    English
Факултет по математика и информатика - Управление качеството на IT процесите
 Лектори проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Георги Шарков
Анотация
 Курсът въвежда в съвременните модели и стандарти за управление на качеството на процесите в областта на софтуерното инженерство и ИТ услугите. Въвежда се комплексът от дейности в една софтуерна и ИТ-интензивна организация с цел оптимално използване на ресурсите и квалификациите за качествен продукт. Прави се общ преглед на системите за качество, като се изхожда от парадигмата, че качеството на продукта зависи основно от качеството на вътрешните процеси. Съдържанието е базирано на модела CMMI (Capability Maturity Model Integration - Software Engineering Institute, Carnegie Mellon), който е де-факто стандартът на съвременната индустрия. Подробно се разглеждат процесните области от ниво на зрялост 2 (Maturity Level 2), посветени на успешно управление на проекти. Описват се дейностите по внедряване на управляеми и институционализирани процеси и тяхното постоянно подобряване. Илюстрират се съвременните форми на организация на работата (Agile и Disciplined Agile, Lean kanban, и др). Разглеждат се и моделите за ИТ услуги (ITIL и CMMI for Services), сигурност и устойчивост на ИТ-базиран бизнес (CERT: Resilience Management Model). Курсът е разработен по програма SEMP - Software Engineering Management, в сътрудничество с Carnegie Mellon University, САЩ. Изисквания: студентите да имат обща представа и практически опит за софтуерни/ИТ проекти (може и от курсови проекти), основни познания за методи за дизайн на софтуер и ИТ услуги. Плюс е познаването на софтуерни архитектури и основни познания по обектно-ориентирано програмиране и структури от данни, използване на технически английски език и базови презентационни умения.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ