Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2013 Протокол №17    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №17

ПРОТОКОЛ №17 
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия” 


На 7.05.2013 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”. 

Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.    

Отсъства членът на КС доц. д-р Кирил Коликов. 

Освен това присъстват без право на глас докторантите към катедрата Радка Колева и Стефан Божков.       

ДНЕВЕН РЕД:    

  1. Атестация на членове на катедрата.  
  2. Обсъждане промени на учебните планове за бакалаври.    
  3. Други.       

По точка 1.    
Ръководителят на катедрата проф. Манев прочете доклада на гл. ас. д-р Марта Теофилова за атестацията й през изминалия 5-петгодишен период.    Проф. Мекеров отбеляза, че докладът на гл. ас. Теофилова дава основание на КС да гласува отлична оценка за атестацията й и по трите вида дейности.    Доц. Рангелова добави, че е много доволна от начина на провеждане на семинарните упражнения от гл. ас. Теофилова и от работата й със студентите.    КС гласува единодушно отлична оценка за работата на гл. ас. д-р Марта Теофилова и по трите вида дейности поотделно, както и комплексно.    Ръководителят на катедрата проф. Манев прочете доклада на гл. ас. д-р Ива Докузова за атестацията й през изминалия период.    Проф. Мекеров отбеляза, че докладът на гл. ас. д-р Ива Докузова също дава основание на КС да гласува отлична атестационна оценка и по трите вида дейности.   КС гласува единодушно отлична оценка за работата на гл. ас. д-р Ива Докузова и по трите вида дейности поотделно, както и комплексно. 

По точка 2.    
Ръководителят на катедрата проф. М. Манев отбеляза, че няма постъпили нови предложения от членове на катедрата за промени в учебните планове за бакалаври. 

По точка 3.    
Ръководителят на катедрата проф. М. Манев: 

  • Запозна КС с предложението на доц. Чалъков за попълване на анкетни карти за проучване на иновационния потенциал в ПУ, срок за желаещите – до 20.5.2013; 
  • Напомни, че дипломантите към катедрата трябва своевременно да подадат молби за зачисляване в Учебен отдел, след като бъдат подписани от ръководителя на катедра; 
  • Предложи да се сформира Комисия за проверка на отчетите за научната дейност на членовете на катедрата в състав: проф. Манев – председател и гл. ас. Докузова, гл. ас. Теофилова, гл. ас. Христов – членове. Определен бе срок 20 май за изпращане на отчетите на Комисията и срок 28 май за изпращането на проверените файлове от членовете на председателя за обощаване.  Предложенията бяха приети единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.    

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ