Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Избрани задачи от математически олимпиади    English
Факултет по математика и информатика - Избрани задачи от математически олимпиади
 Лектори  гл. ас. д-р Петър Копанов
Анотация

Факултативната дисциплина е посветена на изучаването на нестандартни и оригинални методи за решаване на задачи с повишена трудност от областта. Курсът е подходящ за всички студенти, които желаят да задълбочат знанията си и ще бъде особено полезен за студентите, които се подготвят за участие в национални и международни математически състезания. 

Съдържание
  1. Матрици и детерминанти.
  2. Системи линейни уравнения.
  3. Линейни пространства. Евклидови пространства.
  4. Векторна алгебра и приложения в геометрията.
  5. Групи, пръстени, полета.
  6. Уравнения на права и равнина.
  7. Линейни оператори, собствени вектори и собствени стойности.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ