Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Преддипломна педагогическа практика    English
Факултет по математика и информатика - Преддипломна педагогическа практика
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика
(бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Прилагане на придобитите знания и формираните умения от предходните занятия при разработване и изнасяне на уроци от дадена тема, дял, раздел от УКМ и информатика. Формиране на критерии и умения за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците по математика.
Формиране на критерии и умения за подбор на задачи и тяхната проверка при писмени проверки и оценки на учениците по математика.
Формиране на умения за организиране и провеждане на различии видове вонтролни работи и власни работи. Формиране на умения за работа с училищната документация, с учениците В извънкласните форми на работа.
Формиране на умения за провеждане на час на класния ръководител.
 
Съдържание
Темите са според разпределението на базовия учител.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ