Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Анализ, дизайн и изграждане на софтуерни приложения.    English
Факултет по математика и информатика - Анализ, дизайн и изграждане на софтуерни приложения.

 Лектори  доц. д-р Христо Крушков, докторант Христо Тошков Христов
Анотация
Практикумът „Анализ, дизайн и изграждане на софтуерни приложения” предлага на студента поглед върху жизнения цикъл за реализация на софтуерни проекти посредством унифицирания и динамичен процес OpenUP. В курса се засягат водещи итеративни практики като планиране на софтуерен проект, създаване на визия за реализация на приложение, анализ на изисквания и дизайн, реализация на дизайн (имплементация, програмиране), тестване и интеграция на софтуер и др. За работа се използват платформата Eclipse Process Framework Composer и интегрираната среда за разработка на софтуер Eclipse IDE.
Съдържание
1. Преглед на развитието на софтуерните процеси.
2. Запознаване с OpenUP и EPF Composer.
3. Концепции на платформата EPF Composer.
4. Създаване, конфигуриране и модифициране на методи с EPF Composer.
5. Създаване и управление на процеси с EPF Composer.
6. Добавяне на съдържание в библиотека.
7. Дизайн на обекти.
8. Имплементация(програмиране) на обекти.
9. Тестване и интеграция на софтуер.
10. Документиране на софтуер.

Литература:

Manuals&Tutorials - http://eclipse.org/epf/general/getting_started.php
Мартин Фаулър, М. UML Основи, София, Софтпрес ООД, 2007
Брус Екел, Да мислим на Java, София, Софтпрес ООД, 2009
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ