Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Катедри Приложна математика и моделиране    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика и моделиране

КАТЕДРА „ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И МОДЕЛИРАНЕ“

Състав
Кабинет
Служ. тел.
Дом. тел.
E-mail адрес
Приемно време
доц. д-р Христина Кулина
ръководител
338 261-737 - kulina@uni-plovdiv.bg

Понеделник:
14:30 – 15:30

проф. д.м.н. Снежана Христeва 342 261-746 661-747 snehri@uni-plovdiv.bg  Петък:
12:30 – 13:30
доц. д-р Веска Нончева 342 261-746 960-981 wesnon@uni-plovdiv.bg Четвъртък: 
12:30 - 13:30
гл. ас. д-р Десислава Войникова 540 261-762  - desi_voynikova@uni-plovdiv.bg

Сряда:
10:45 – 11:45
Четвъртък:
17:00 - 18:00

доц. д-р Павлина Атанасова 338 261-749 03111-2274 atanasova@uni-plovdiv.bg неплатен отпуск
гл. ас. д-р Петър Копанов 543 261-772 03444-6235 petkop@uni-plovdiv.bg Сряда:
15:00 – 16:00
Четвъртък:
09:00 – 10:00
гл. ас. д-р Атанас Иванов
538 264-790  - aivanov@uni-plovdiv.bg Сряда:
13:30 – 14:30
Четвъртък:
12:30 – 13:30
проф. д.м.н. Снежана Гочева 
гост-преподавател
540 261-762 - snow@uni-plovdiv.bg Сряда:
12:00 – 13:00
доц. д-р Дойчин Бояджиев
гост-преподавател
543 261-772 679-848 dtb@uni-plovdiv.bg Вторник:
12:30 – 13:30
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ