Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Неподвижни точки и уравнения    English
Факултет по математика и информатика - Неподвижни точки и уравнения

 Лектор  проф. д-р Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков, мас. Иванка Николова
Анотация 
   Ако едно изображение изобразява едно множество в себе си, то всяка точка от множеството се преобразува отново в точка от същото множество. Ако съществува точка, която се преобразува в себе си, тя се нарича неподижна точка на изображението. Целта на курса е да покаже как теореми за неподвижни точки могат да се използват за числено решаване на уравнения.  
Съдържание  
  1. Метрични пространства.
  2. Теореми за неподвижни точки.
  3. Методи за числено решаване на уравнения.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ