Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Информатика И задочно IІІ курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - И задочно IІІ курс – есенен триместър

Последна актуализация: 13.07.2015 г.

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс ІІІ      2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

17.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Разпределени приложения (С#)
проф.Илиев/гл.ас.д-р Д. Благоев
324 ауд.

1400–1815

Лекции Разпределени приложения (С#)
проф.Илиев/гл.ас.д-р Д. Благоев
324 ауд.

18.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Разпределени приложения (С#)
проф.Илиев/гл.ас.д-р Д. Благоев
324 ауд.

1400–1815

Лекции Алгоритми и структури от данни (С#)         
доц. Голев
324 ауд.

19.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Компютърни мрежи и комуникации     
доц.Иван Ганчев 
446 к.з.

1400–1815

Лекции Алгоритми и структури от данни (С#)         
доц. Голев
422 ауд.

20.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Компютърни мрежи и комуникации     
доц.Иван Ганчев 
446 к.з.

1400–1815

Лекции Алгоритми и структури от данни (С#)         
доц. Голев
422 ауд.

21.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Компютърни мрежи и комуникации     
доц.Иван Ганчев 
446 к.з.

1400–1815

Упражнения Разпределени приложения  (С#), 1а
хон.ас. П. Кюркчиев
Упражнения Алгоритми и структури от данни (С#), 1б
хон.ас.

432 к.з.

431 к.з.

22.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Разпределени приложения  (С#), 1б
хон.ас. П. Кюркчиев
Упражнения Алгоритми и структури от данни (С#), 1а
хон.ас.
432 к.з.

434 к.з.

1400–1815

Упражнения Разпределени приложения  (С#), 1а
хон.ас. П. Кюркчиев
Упражнения Алгоритми и структури от данни (С#), 1б
хон.ас.
432 к.з.

434 к.з.

23.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Разпределени приложения  (С#), 1б
хон.ас. П. Кюркчиев
Упражнения Компютърни мрежи и комуникации, 1а
гл.ас. д-р Г. Стоицов

432 к.з.

535 к.з.

1400–1815

Упражнения Алгоритми и структури от данни (С#), 1а
хон.ас.
Упражнения Компютърни мрежи и комуникации, 1б
гл.ас. д-р Г. Стоицов

432 к.з.

535 к.з.

24.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Алгоритми и структури от данни (С#), 1а
хон.ас.
Упражнения Компютърни мрежи и комуникации, 1б
гл.ас. д-р Г. Стоицов

432 к.з.

535 к.з.

1400–1815

Упражнения Алгоритми и структури от данни (С#), 1б
хон.ас.
Упражнения Компютърни мрежи и комуникации, 1а
гл.ас. д-р Г. Стоицов

432 к.з.

535 к.з.

25.09.2015 г.

0900–1315

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.


1400–1815

 

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 
26.09.2015 г.

0900–1315

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 

1400–1815

 

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма
(09
00–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ