Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Информатика И задочно IІ курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - И задочно IІ курс – есенен триместър

Последна актуализация: 17.07.2015 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс II   2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати

 Час

 Дисциплина и преподавател

Зала

18.09.2015 г.

0900–13151400–1815

Лекции Модели на реални системи
доц. д-р Казакова
2 аула

19.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
доц. д-р Елена Сомова
424 ауд.

1400–1815

Лекции Модели на реални системи
доц. д-р Казакова
2 аула

20.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
доц. д-р Елена Сомова
424 ауд.

1400–1815

Лекции Модели на реални системи
доц. Казакова  
2 аула

21.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Уеб програмиране (HTML, CSS, JS), 1а
хон. ас.
Упражнения Модели на реални системи, 1б
доц. д-р Казакова

534 к.з.

 

536 к.з.

1400–1815

Упражнения Уеб програмиране (HTML, CSS, JS), 1б
хон. ас.
Упражнения Модели на реални системи, 1а
доц. д-р Казакова

534 к.з.

 

536 к.з.

22.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Уеб програмиране (HTML, CSS, JS), 2 а
хон. ас.
Упражнения Модели на реални системи, 2 б
доц. д-р Казакова

534 к.з.

 

536 к.з.

 1400–1815

Упражнения Уеб програмиране (HTML, CSS, JS), 2 б
хон. ас.
Упражнения Модели на реални системи, 2 а
доц. д-р Казакова

534 к.з.

 

536 к.з.

23.09.2015 г.

  Упражнения Уеб програмиране (HTML, CSS, JS), 1а
хон. ас.
Упражнения Модели на реални системи, 1б
доц. д-р Казакова

534 к.з.

 

536 к.з.

  Упражнения Уеб програмиране (HTML, CSS, JS), 1б
хон. ас.
Упражнения Модели на реални системи, 1а
доц. д-р Казакова

534 к.з.

 

536 к.з.

24.09.2015 г.

  Упражнения Уеб програмиране (HTML, CSS, JS), 2 а
хон. ас.
Упражнения Модели на реални системи, 2 б
доц. д-р Казакова

534 к.з.

 

536 к.з.

  Упражнения Уеб програмиране (HTML, CSS, JS), 2 б
хон. ас.
Упражнения Модели на реални системи, 2 а
доц. д-р Казакова

534 к.з.

 

536 к.з.

25.09.2015 г.

0900–1315

Избираема дисциплина 

 № 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 

1400–1815

Избираема дисциплина 

 № 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

26.09.2015 г.

0900–1315

Избираема дисциплина 

 № 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 

1400–1815

Избираема дисциплина 

 № 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма
(09
00–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ