Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Информатика И задочно I курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - И задочно I курс – есенен триместър

Последна актуализация: 13.07.2015 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс I   2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

10.9.2015 г.

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия,
проф. д-р Димитър Мекеров

2 аула

1400–1815

Лекции Въведение в компютърните науки (С++),
проф. д.м.н. Георги Тотков
 

2 аула

11.9.2015 г.

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия,
проф. д-р Димитър Мекеров

2 аула

1400–1815

Лекции Въведение в компютърните науки (С++),
проф. д.м.н. Георги Тотков
 

2 аула

12.9.2015 г.

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия,
проф. д-р Димитър Мекеров

2 аула

1400–1815

Лекции Въведение в компютърните науки (С++),
проф. д.м.н. Георги Тотков
 

2 аула

13.9.2015 г.

0900–1315

Лекции Линейна алгебра и аналитична геометрия,
проф. д-р Димитър Мекеров

 2 аула

1400–1815

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 
гл. ас. д-р Светослав Енков
Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия, 2 гр.
гл. ас. д-р Ива Докузова

531 к.з.
231 с.з.

14.9.2015 г.

0900–1315

Упражнения Английски език, 1 и 2 гр.,
гл. ас. Ваня Иванова, ас. К. Бойкова

233 с.з.
436 с.з.

 1400–1815

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 2а
гл. ас. д-р Светослав Енков
Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 гр.
гл. ас. д-р Ива Докузова

531 к.з.
231 с.з.

15.9.2015 г.

0900–1315

Упражнения Английски език, 1 и 2 гр.,
гл. ас. Ваня Ивановаас. К. Бойкова

233 с.з.
436 с.з.

1400–1815

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 1б
гл. ас. д-р Светослав Енков
Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия, 2 гр.
гл. ас. д-р Ива Докузова

531 к.з.
231 с.з.

16.9.2015 г.

0900–1315

Упражнения Английски език, 1 и 2 гр.,
гл. ас. Ваня Ивановаас. К. Бойкова

233 с.з.
436 с.з.

1400–1815

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 2б, 
гл. ас. д-р Светослав Енков

531 к.з.

17.9.2015 г.

0900–1315

Упражнения Английски език, 1 и 2 гр.,
гл. ас. Ваня Ивановаас. К. Бойкова

233 с.з.
436 с.з.

1400–1815

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 2а
гл. ас. д-р Светослав Енков
Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 гр.
гл. ас. д-р Ива Докузова

531 к.з.
231 с.з.

18.9.2015 г.

0900–1315

Упражнения Английски език, 1 и 2 гр.,
гл. ас. Ваня Ивановаас. К. Бойкова

233 с.з.
436 с.з.

1400–1815

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 1а
гл. ас. д-р Светослав Енков

531 к.з.

19.9.2015 г.

0900–1315

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 1б,
гл. ас. д-р Светослав Енков
Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия, 2 гр.
гл. ас. д-р Ива Докузова

531 к.з.
231 с.з.

1400–1815

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 2б, 
гл. ас. д-р Светослав Енков
Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 гр.
гл. ас. д-р Ива Докузова

531 к.з.
231 с.з.

20.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 1а,
гл. ас. д-р Светослав Енков
Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия, 2 гр.
гл. ас. д-р Ива Докузова

531 к.з.
231 с.з.

1400–1815

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 2а, 
гл. ас. д-р Светослав Енков
Упражнения Линейна алгебра и аналитична геометрия, 1 гр.
гл. ас. д-р Ива Докузова

531 к.з.
231 с.з.

21.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 1б
гл.ас. д-р Светослав Енков   
531 к.з.

1400–1815

Упражнения Въведение в компютърните науки (С++), 2б
гл.ас. д-р Светослав Енков      
531 к.з.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма
(09
00–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ