Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Математика и информатика МИ редовно IIІ курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - МИ редовно IIІ курс – есенен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА РЕДОВНО    Курс IІІ   2010/11 уч. г.   Есенен (А) триместър

ДНИ

Часове
730–900 915–1045 1100–1230 1245–1415 1430–1600 1615–1745 1800–1930
730

815
815

900
915

1000
1000

1045
1100

1145
1145

1230
1245

1330
1330

1415
1430

1515
1515

1600
1615

1700
1700

1745
1800

1845
1845

1930
Понеделник

 

Лабораторни занятия
Информационни технологии в образованието,
гл. ас. Ст. Анева,
1a – 533 к. з.

Лабораторни занятия
Информационни технологии в образованието,
гл. ас. Ст. Анева,
533 к. з.

Лабораторни занятия
Информационни технологии в образованието,
гл. ас. Ст. Анева,
533 к. з.

Упражнения
Педагогика,
гл. ас. А. Линков,
1 гр. – 232
с. з.

 

 

Вторник

 

 

 

 

Лекции
Информационни технологии
в образованието,
доц. д-р К. Гъров,
534 к. з.

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

 

 

 

 

Упражнения
Числени методи,
х. ас. П. Атанасова,
1 гр. - 531 к. з.

Упражнения
Числени методи,
х. ас. П. Атанасова,
2 гр. - 531 к. з.

Лаб. упр.
Числени методи,
х. ас. П. Атанасова,
1а, 1б – 531
к. з.

(І-ва седмица – 1а) 

Лаб. упр.

Числени методи,
х. ас. П. Атанасова,
2а – 531 
к. з.

 

Четвъртък

 

 

Лекции
Числени методи,
проф. дмн Хр. Семерджиев,
2 аула

Упражнения
Педагогика,
гл. ас. А. Линков,
2 гр. – 435 с. з.

Лекции
Педагогика,
доц. д-р Г. Цоков,
435 с. з.

 

 

Петък

 

 

  Избираеми дисциплини:

№1 (проф. Сн. Христова)
         – 431 к. з.
№3 (доц. М. Найденова)
        – 441 с. з.
№4 (доц. Б. Златанов) –
         233 с. з.
№6 (доц. П. Рангелова)
        – 232 с. з.
№7 (доц. Илиев,
       Н. Павлов,
       Н. Вълчанов)
       – 547 к. з.
№9 (доц. Р. Маврова) –
        231 с. з.

         Избираеми дисциплини:

№2 (доц. Н. Кюркчиев) –
       433 к. з.
№5 (доц. М. Манев) – 431 к. з.
№8 (доц. Ас. Рахнев,
       М. Стоева) – 547 к. з.
№10 (доц. М. Сандалски) –
           546 к. з.

 

 

 

 

 

Събота                            
Неделя                            
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ