Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика, зимен    English
Факултет по математика и информатика - Информатика, зимен
 Последна актуализация: 14.03.2019 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2018/19 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата час зала дата час зала
I курс

Информационни технологии,
доц. д-р Евгения Ангелова/
доц. д-р Тодорка Глушкова

22.03.2019

09:00

446 к.з.

07.04.2019

09:00

546 к.з.

Програмиране (C++),
доц. д-р Николай Касъклиев

29.03.2019

14:00

146 к.з.

03.04.2019

09:00

146 к.з.

Английски език, 
доц. д-р Иван Шотлеков

текуща оценка

06.04.2019

09:00

346 к.з.

IІ курс

Геометрия,
проф. д.м.н.  Манчо Манев

25.03.2019

09:00

2 аула

07.04.2019

09:00

422 ауд.

Бази от данни,
проф. д-р Станимир Стоянов/
гл. ас. д-р Георги Чолаков

22.03.2019

14:00

546 к.з

03.04.2019

09:00

246 к.з.

Обектно-ориентирано програмиране (Java),
проф. д-р  Станимир Стоянов

29.03.2019

13:00

546 к.з

05.04.2019

09:00

546 к.з.

Практикум по ООП и БД,
доц. д-р Владимир Вълканов

Текуща оценка

05.04.2019

09:00

546 к.з.

IІІ курс

Вероятности и приложна статистика,
проф. д.м.н. Снежана Христова

21.03.2019

09:00

2 аула

02.04.2019

09:00

2 аула

Компютърна графика,
доц. д-р  Димчо Димов

28.03.2019

09:00

432 к.з.
435 с.з.

05.04.2019

09:00

434 к.з.
435 с.з.

Практика по специалността

Текуща оценка

Избираема дисциплина

Текуща оценка

IV курс

Информационно моделиране (C#), 
проф. д-р Антон Илиев

22.03.2019

14:00

446 к.з

03.04.2019

10:00

446 к.з.

Методи за транслация, 
доц. д-р Димчо Димов

29.03.2019

09:00

432 к.з.
435 с.з.

07.04.2019

09:00

434 к.з.
435 с.з.

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.), 
гл. ас. д-р Георги Шарков/
гл. ас. д-р Мая Стоева

16.03.2019

10:00

146 к.з.

05.04.2019

10:00

531 к.з.

Избираема дисциплина

Текуща оценка

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ