Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Графични стандарти: OpenGL    English
Факултет по математика и информатика - Графични стандарти: OpenGL

 Лектор  гл. ас. д-р А. Пенев
Анотация
     Курса разглежда основите на стандарта OpenGL (OpenGL 2.1, OpenGL Shading Language 1.20, GLU и др.), както и начините на приложението му. Използват се конкретни реализации на интерфейсните библиотеки на езиците за програмиране C, C#, Java и Delphi. Някои от по-важните разглеждани области са: моделиране на тримерни тела и сцени, геометрични преобразувания, работа с цветове и прозрачност, материали, светлинни източници и модели на осветяване, текстури, работа с буфери, права и обратна връзка (Rendering, Select и Feedback), разширения на стандарта, основите на OpenGL Shading Language, профили, deprecation model, NURBS криви и повърхнини и др. Засягат се и някои основни елементи от WebGL, OpenGL ES и по-новите версии на OpenGL. По време на курса студентите реализират множество примери базирани на OpenGL.
Съдържание
 1. Графични стандарти. Въведение в OpenGL. Бърз старт - пример.
 2. Настройка на OpenGL.
 3. Моделиране на пространствена сцена. Изграждане и визуализация на геометрични обекти.
 4. Съвременни техники за изграждане на геометрични обекти. Буфери с върхове (Vertex Buffer Objects). Символи (Lists).
 5. Трансформации. Анимация.
 6. Реализъм на пространствените сцени. Текстури.
 7. Цвят и светлина. Материали. Светлинни източници. Модел на осветяване.
 8. Буфери.
 9. Режими на работа на OpenGL: Rendering, Select и Feedback.
 10. Разширения на стандарта OpenGL.
 11. OpenGL Shading Language. Shaders.
 12. OpenGL за Web (WebGL) и за мобилни устройства (OpenGL ES).
 13. Какво е новото в OpenGL след версия 2.1. Профили и deprecation model. 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ