Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Итерационни функции    English
Факултет по математика и информатика - Итерационни функции
 Лектор проф. д-р Петко Пройнов
Анотация
     Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В основата на метода на итерациите лежат итерационните функции. В курса се изучават свойства на итерационните функции, а също така условия за сходимост на итерационни методи. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични или програмно осигуряване на итерационни методи).
Съдържание
  1. Итерационни функции на реална променлива
  2. Метричните и нормирани пространства
  3. Итерационните функции в метрични пространства
  4. Някои забележителни итерационните функции
  5. Сходимост на итерационни методи

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ