Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Динамични страници с JScript и PHP (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Динамични страници с JScript и PHP (Практикум)
 Лектор Димитър Благоев
Анотация
     Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на Web-базирани приложения посредством JScript, PHP и MySQL. Основно внимание се отделя на JScript и DOM – типове данни, функции, обекти, събития, стилове и вградени функции. Набляга се върху изграждането на динамичен web интерфейс и връзка с бази данни. Отделя се внимание на създаването на страници, съвместими с повечето съвременни браузъри (Opera, Firefox и IE). Курсът изисква познания по програмиране и SQL бази данни. Завършва се със създаване на цялостно приложение като модел на информационна система с достъп до база данни и защита на собствен проект.
Съдържание

1. Програмиране с Jscript.
2. Запознаване с DHTML DOM.
3. Създаване на динамични страници.
4. Късна обработка на данни от сървъра с Jscript.
5. Работа с PHP/MySQL.
6. Обработване на данни от сървър във фонов режим (AJAX).
7. Създаване на web приложения с DHTML, PHP и Jscript.
8. Разработване на собствена информационна система.
9. Защита на проекта.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ