Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Задачи за състезания по математика    English
Факултет по математика и информатика - Задачи за състезания по математика

 Лектор  гл. ас. д-р Теменужка Пенева
Анотация
     Избираемата дисциплина е посветена на решаване на задачи с повишена трудност от областта на математическия анализ, аналитичната геометрия и алгебрата. Курсът е подходящ не само за студенти, които ще участват в национални или международни математически състезания, но и за всички студенти, желаещи да задълбочат знанията си по тези дисциплини.
Съдържание

1. Матрици и детерминанти.

2. Системи линейни уравнения.

3. Линейни пространства. Евклидови пространства.

4. Векторна алгебра;приложения в геометрията.

5. Групи, пръстени, полета.

6. Уравнения на права и равнина.

7. Линейни оператори, собствени вектори и собствени стойности.

8. Редици и редове.

9. Функции, граници на функции, непрекъснатост.

10. Производни, основни теореми на диференциалното смятане.

11. Неопределени и определени интеграли.

12. Несобствени интеграли.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ